Det Norske Akademis Ordbok

spore

Likt stavede oppslagsord
spore 
substantiv
BØYNINGen; sporen, sporer
UTTALE[spo:`rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt spori
BETYDNING OG BRUK
innretning på ridestøvel som presses i siden på hesten for å få den til å øke fart e.l., især et takket hjul på hælen
EKSEMPLER
 • gi hesten av sporen(e)
 • bruke sporene
SITATER
 • det er dødsens stille. Bare hestehovene drønner tungt mot bruleggingen. Ja – og så klirringen av våpen og sporer
   (Per Imerslund Videre i passgang 28 1944)
 • [den gravlagte var] utstyrt med visse helt særpregede tegn på høy verdighet, bl.a. en glatt fingerring av gull, sølvprydede sporer og sko, samt to praktfulle drikkehorn
   (Anders Hagen Norges oldtid (1983) 296)
UTTRYKK
tjene/vinne sine sporer
1 
om eldre forhold
 gjøre seg fortjent til ridderslaget og ridderens gylne sporer
 | jf. ridderspore
2 
vise sin dyktighet, vinne full anerkjennelse (for første gang)
 • [i] folkebibliotekenes verden … hadde han tjent sine sporer som en drivende kraft
   (Wilhelm Munthe Boknåm 237 1943)
 • Lorentz Dietrichson …hadde [allerede] vunnet sine første sporer i Studentersamfundet
   (Wilhelm Munthe Boknåm 357 1943)
 • en oberst som hadde tjent sine sporer i Lufthansas ledelse
   (Sverre Hartmann Spillet om Norge 104 1958)
 • nå kan de vinne sine egne sporer, ikke bare lytte til heltenes historier
   (Fritz Nilsen Cuba i Afrika 88 1979)
overført
 noe som stimulerer og egger handlekraft eller virkelyst
; stimulans
; tilskyndelse
EKSEMPLER
 • en spore til flid
 • en spore til handling
SITATER
 • [Deres fars gode navn] vil forhåbentlig være Dem en spore
   (Henrik Ibsen Gengangere 46 1881)
 • maskinmangel er … en spore til oppfinnsomhet når det gjelder nye produksjonsmetoder
   (Willy Brandt Forbrytere og andre tyskere 271 1946)
 • ofte virker forbudet snarere som en spore enn som en hindring
   (Trond Berg Eriksen Briste eller bære 227 1990)
zoologi, overført
 organ som minner om en spore
3.1 
hornet utvekst bak på hestens kodeledd
3.2 
forlenget bakklo hos lerke og enkelte andre fugler
3.3 
spiss horndannelse bak på benet hos hane og hannen hos enkelte andre hønsefugler
3.4 
hornspiss på vingekanten hos visse fugler
3.5 
forbenet sene som støtter flyvehuden hos mange flaggermus
biologi, overført
 hul utvekst fra blomsterblad eller blomsterbunn, oftest et nektargjemme hos insektpollinerte planter
SITAT
 • utenlandske fioler kan ha så lang og tynn spore at bare sommerfugl kan nå ned til honningen
   (Knut Fægri Norges planter II 40 1960)
matlagning
 | jf. bakkelsspore