Det Norske Akademis Ordbok

lei

Likt stavede oppslagsord
lei 
substantiv
BØYNINGen; leia, leier
UTTALE[læi]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt leið, til verbet líða 'gå, reise'; se li; jf. tilsvarende dansk form led
BETYDNING OG BRUK
(alminnelig) farvei, vei
SITAT
UTTRYKK
langt av lei
langt av sted
; langt bort(e)
1.1 
(tenkt) linje som noe beveger eller strekker seg langs
SITATER
 • vi [kjente] nu leien … saa vi gjorde gode dagsmarscher
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 355 1903)
 • [han] var godt kjent i trakten, saa han holdt leden
   (Jacob B. Bull Folkelivsbilleder I 254 1904)
 • [de andre mennene] hadde dratt i en helt annen lei
   (Bente Pedersen Harpunsønnene LBK 2001)
1.1.1 
kant
; side
EKSEMPLER
 • i alle leier
 • fra alle leier
SITATER
 • de talte det over paa alle leier og blev enige
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 161 1917)
   | drøftet det fra alle sider
 • paa alle leer bredte ødslige fjeldvidder sig
   (Arbeiderbladet 1922/Lørdagsavisen/29/3/1)
1.2 
i forbindelse med lang
 (vei)strekning
; avstand
SITATER
 • slig signekall som Mads Knae fandtes ikke paa lang lei
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 134 1879)
 • Lars skrek paa lang lei
   (Johan Bojer Samlede verker IV 14)
 • bjørnen søkte hit fra langen lei
   (Mikkjel Fønhus Der vildmarken suser 146 1919)
   | langveisfra
 • plassen Rønningen under storgården Eik var en av de utfattigste plassene på lange leier
   (Arthur Omre Mikkelfanten 11 1955)
1.3 
overført
 (tenkt) linje som en utvikling, et forløp, en tanke e.l. følger, mot tilstand, mål e.l.
SITATER
 • partiet [beveget] seg til høyre, eller rettere sagt – i ikke-stalinistisk lei
   (Hans Petter Sjøli Mao, min Mao LBK 2005)
 • i samme lei peker en uttalelse som dette
   (Erik Bjerck Hagen Livets overskudd 154 2013)
UTTRYKK
noe i den leia
noe i den retningen
; noe lignende
 • nå hadde han tydeligvis fått arkivet på plass i en pappeske eller noe i den leia
   (Ingvar Ambjørnsen De blå ulvene 36 1991)
 • – Mener du at gamle antinazister skulle ha kommet tilbake og tatt hevn eller noe slikt? – Kanskje noe i den leia
   (Knut Faldbakken Turneren 283 2004)
sjøfart
 | se led