Det Norske Akademis Ordbok

hund

hund 
substantiv
BØYNINGen; hunden, hunder
UTTALE[hun:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt hundr
BETYDNING OG BRUK
temmet rovdyr i hundefamilien
 | vitenskapelig navn Canis familiaris
EKSEMPLER
 • ha, holde hund
 • en herreløs hund
 • ville og tamme hunder
 • en klynkende hund
SITATER
 • hun så på ham, sådan som en hund ser på sin herre
 • dyrenes karakteristik synes aabenbart at være: min hund og andres bikjer
   (Morgenbladet 1930/25/6/4)
 • en skitten hund smatt vekk gjennom et hull i gjerdet
   (Finn Carling Gjenskinn LBK 1994)
 • – Følger du meg? – Som en trofast hund
   (John Ege Dominoklubben LBK 1995)
 • – Er bikkja på beina? spurte Gøran. … – Hunden, rettet han
   (Karin Fossum Elskede Poona 226 2009)
 • [han løfter] to fingre til munnen, plystrer hardt og en hund kommer løpende med en pinne i munnen
   (Eivind Hofstad Evjemo Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet LBK 2012)
UTTRYKK
skyte over hund
jakt
 skyte (fugl) over jakthund som har tatt stand foran viltet
 • [i snarer fanges] langt mer [av ryper] enn det som kan skytes over hund om høsten
   (Aftenposten 1951/219/2/6)
1.1 
i sammenligninger og overført, som førsteledd i sammensetninger og i uttrykk, ofte med utgangspunkt i den oppfatning at hunden har lav status eller med tanke på dens krypende lydighet
; jf. sammensetningene hundeliv, hundeslit, hundeydmyk
SITATER
 • [jeg vil] jage ham væk som en hund
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 120 1874)
 • [direktøren] der var ham lydig som en hund
   (Alexander L. Kielland Fortuna 189 1884)
 • som en hund at tage hug og slikke bagefter
   (Alexander L. Kielland Fortuna 266 1884)
 • den som selv er hund, må med hundene tude, siger vismanden
   (Arne Garborg Mogning og manndom I 18 (1871))
 • flygtet, flygtet som en feig hund gjorde jeg
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker IV 64)
 • du har ingensomhelst grund til at luske afsted som en banket hund
   (Amalie Pettersen Pettersens paa Persroas Pensjonat 181 1918)
UTTRYKK
gjøre seg til hund for et bein
overført
 nedverdige seg for å oppnå en fordel
 • jf.
   
  vi ækles ved en elendig nasker og lommetyv, som gjør sig til hund for en krones skyld
   (Arne Garborg Trætte Mænd 53 1891)
være/leve som hund og katt
være, leve i stadig og bittert fiendskap
; ikke tåle hverandre
være som en hund i et spill kjegler
komme forstyrrende, ubeleilig opp i noe
kaste noe for hundene
mest overført
 kaste noe bort (som helt verdiløst)
leve som en hund
leve et hardt, usselt liv
 | jf. hundeliv
gå i hundene
 (grunnbetydning 'bli spist opp av hunder, bli hundeføde')
overført
 gå til grunne (særlig sosialt eller moralsk)
; forkomme
 • det er forresten ikke bare moro at være nødt til at gaa i hundene slig som jeg
   (Hans Jæger Fra Kristiania-bohêmen (1895) 280)
 • jeg vet at bladet, tilsist holdt paa at gaa i hundene under mit vanstyre
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 167)
 • begyndte det ikke omtrent slik når et menneske gik i hundene
   (Ronald Fangen Nogen unge mennesker 145 1929)
 • noen gikk i hundene og noen ble høyt betrodde konserntillitsmenn, noen havnet på asyl, noen på kirkegården
   (Espen Haavardsholm Det innerste rommet LBK 1996)
der ligger hunden begravet
 (jf. tysk da liegt der Hund begraben)
overført
 det er forklaringen
; det er hemmeligheten, den egentlige grunnen e.l.
gale hunder får revet skinn
ordtak
 den som er ubesindig og uvøren, får svi for det
mange hunder er harens død
ordtak
 de mange kan lett vinne bukt med den ene
mange hunder om beinet
mange (kjemper) om et gode
man skal ikke skue hunden på hårene
ordtak
 man skal ikke dømme noe bare etter dets (dårlige, lite tillitvekkende) ytre
 • sakføreren ser ut som en tomsing, men man skal ikke skue hunden på hårene
   (Ingeborg Arvola Kniven i ilden 429 2022)
døde hunder biter ikke
se død
1.2 
i sammenligninger, eller overført som førsteledd i sammensetninger, enten for å betegne noe allment ufyselig, elendig eller bare rent forsterkende
 | jf. bikkje og sammensetninger som hundehumør, hundevakt, hundevær, hundgammel
UTTRYKK
angre som en hund
angre veldig
 • jeg angret som en hund på at jeg hadde bedt henne ned [til min leilighet]
   (Eva Ramm Med støv på hjernen 37 1958)
skamme seg som en hund
skamme seg veldig
 • jeg skammer mig som en hund over al denne hjærtensgodhed fra alle mennesker
grue seg som en hund
grue seg veldig
 • Peter gruet seg som en hund og var redd for at han skulle uttale ordene galt
   (Torbjørn Færøvik Buddhas barn LBK 2006)
fryse som en hund
fryse veldig
 • ingen sol var at se idag heller, og jeg frøs som en hund
   (Knut Hamsun Sult 69 1890)
være våt som en hund
være drivende våt
være sulten som en hund
sjelden
 være svært sulten
; være skrubbsulten
om dyr som har en viss (ytre) likhet med en hund
EKSEMPEL
 • selhund
UTTRYKK
flyvende hund
overført, om person
UTTRYKK
en vittig hund
en vittig, morsom person
 • da en vittig hund ved stambordet en gang kalte Brahms den største «Schimpfphoniker» (schimpfen = å utskjelle), var nok det en spøk etter hans hjerte
   (Dag Østerberg Brahms LBK 2003)
være en hund etter noe
være sterkt begjærlig, gal etter noe
3.1 
nedsettende, også brukt som skjellsord
 person som er, fremstår som rå, brutal eller feig, ussel
; kujon
; stakkar
; usling
SITATER
 • jeg har været en syndig hund i mine dage
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 80 1872)
 • jeg dumme hund
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 133)
 • I hunde! I krystersjæle!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 197)
 • skatteopkræverne – de fordømte hunde
   (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 160 1900)
 • var der hedninger saa var det vi, de «kristne hunde»
   (Knut Hamsun Det vilde Kor 67 1904)
 • se at pakke dig hund!
   (Nils Collett Vogt September-Brand 48 1907)
 • [sambygdingene] var feige hunder!
   (Johan Falkberget Fimbulvinter 85 1919)
 • – Det – det er ikke for damer, løi jeg, min feige hund
   (Gunnar Larsen To i Oslo 118)
 • ta den, din psykisk ustabile kristne hund, haha
   (Erlend Loe Fvonk LBK 2011)
3.2 
i bestemt form
 
hunden
 mest dialektalt, i eder e.l.
 djevelen
SITATER
 • [de begynte å] slås om, hvor vidt «hunden fare i mig!» kunde være at bande eller ei
 • nei, om Leateig saa hônen smætte! – sin fot paa kirke-tersklen mer skal sætte!
   (Hans E. Kinck Driftekaren 277 1908)
 • ka honen har du bruk for fransk til? spitet de
   (Gunnar Staalesen 1999 Aftensang 207 2000)
   | jf. spite
overført
; om noe som på en eller annen måte minner om en hund
UTTRYKK
løpende hund
arkitektur, kunsthistorie
 bølgeornament
; løpende spiraler
røde hunder
 (jf. dansk røde hunde, svensk röda hund, röda hunden, tysk dialekt Roter Hund, nederlandsk rodehond i samme betydning)
medisin
 epidemisk sykdom som fremkaller røde flekker over hele kroppen (latin rubella)
 • dronningen siges at have faaet de røde hunde
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V,1 409)
 • forelskelser, som imidlertid kunde være mig overgangne som et slags, «røde hunde»
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VIII 499)
 • Backes storband uteble – angivelig på grunn av «røde hunder»
   (Bjørn Stendahl og Johs Bergh Sigarett stomp 233 1991)
 • ingen har noengang sett røde hunder, så hvorfor skal det være navnet på et feberutslett som ikke ligner hunder i det hele tatt?
   (Tove Nilsen G for Georg 81 1997)
 • røde hunder er en mild sykdom som også gir feber og utslett
   (iTromsø 15.09.2010/33)
4.1 
særlig bergverk
 liten håndvogn med fire hjul for transport av bergmasse