Det Norske Akademis Ordbok

humor

humor 
substantiv
BØYNINGen; humoren
UTTALE[hu:´mor]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin humor 'fuktighet, væske'; om betydningsutviklingen se humør og temperament
BETYDNING OG BRUK
evne, tilbøyelighet til å oppfatte det morsomme (i en situasjon)
; sans for det komiske
EKSEMPLER
 • barnslig, grotesk, makaber, tørr, underfundig humor
 • manglende humor
 • han er blottet for humor
SITATER
 • Karen var en kvik dame, begavet med god portion af broderens humor
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 45)
 • jeg skriver mine «Livsskizzer» – jeg antager med adskillig tør humor
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V,1 412)
 • han har megen lidenskab og fantasi og megen humor og lystighed
   (Bjørnstjerne Bjørnson Kamp-liv I 91)
 • i nøytrum
   
  Mark Twain, denne blege kommunist, som ved sit virkelig storslagne vid og humor er uden forgænger og uden efterfølger i Amerika
   (Knut Hamsun Fra det moderne Amerikas Aandsliv 52 1889)
 • [byråsjefen] hadde humor. Likte practical jokes
   (Nils Gullak Horvei Følg meg 57 2012)
UTTRYKK
svart humor
 | sort humor
 (etter tysk schwarzer Humor)
absurd og makaber humor
; humor med dyster, tragisk underklang
 • skånselløse avsløringer av vår sosiale virkelighet, skrevet med Brechts karakteristiske «svarte humor»
   (Sunnmørsposten 1968/108/10/2)
 • det er sterke ingredienser av sort humor i «Byggmester Solness»
   (Jørgen Haugan Henrik Ibsens metode 190 1977)
 • de skrev om forestående katastrofer og hadde sans for svart humor
   (Åge Rønning Kolbes reise 49 1982)
 • jf.
   
  man overlever ved hjelp av en mørk humor, for vi skal jo daue snart uansett
   (Øyvind Holen Groruddalen LBK 2005)
1.1 
form for humor som er karakteristisk for et bestemt område, en bestemt kultur, gruppe e.l.
EKSEMPLER
 • britisk, norsk, tysk humor
 • folkelig humor
SITATER
ytring, fremstilling e.l. som er preget av humor
 | jf. komikk
SITATER
 • [dikteren] Zetlitz har hverken Nordahl Bruns umiddelbare Kraft eller Claus Frimanns geniale blik og fyndige humor
   (J.S. Welhaven Samlede Skrifter VIII 276)
 • den overdådige fantasirikdommen og burleske humoren i stykket kom til sin rett
   (Lars Roar Langslet Når fuglen letter LBK 2006)