Det Norske Akademis Ordbok

handikaptoalett

handikaptoalett 
substantiv
VARIANTERhandikapptoalett, handicaptoalett
ETYMOLOGI
første ledd handikap
BETYDNING OG BRUK
toalett tilrettelagt for personer med fysisk funksjonsnedsettelse
; toalett med universell utforming
SITATER
  • her er trapper, terskler, tunge dører, ingen rampe, ingen automatiske døråpnere eller handikaptoaletter
     (aftenposten.no (Aftenposten Aften) 04.04.1994)
  • universell utforming med rullestolplasser etter Norsk Standard, inkludert enkel tilgang til handikaptoalett
     (Harstad Tidende 15.02.2018/16–17)
  • hovedregelen er at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne skal kunne arbeide på lik linje med andre. Tilrettelagt atkomst og handicap-toaletter er viktige tiltak for å oppnå dette
     (arbeidstilsynet.no 15.06.2022)