Det Norske Akademis Ordbok

giftig

giftig 
adjektiv
BØYNINGgiftig
UTTALE[ji`fti]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk giftig; avledet av Gift 'gave'; se gift og suffikset -ig
BETYDNING OG BRUK
som inneholder gift
; som virker skadelig eller drepende ved gift
; giftholdig
EKSEMPLER
 • giftige væsker, utslipp
 • giftig sopp
 • giftige slanger
 • giftig bitt
SITATER
 • giftig ukrudt vil [spiren] snarlig kvæle
   (Henrik Ibsen Catilina 39 1875)
 • ting, der udsatte ham for disse giftige stik, som han saa vel var vant med
   (Amalie Skram Samlede Værker II 439)
 • [bussen] harker seg videre og legger igjen skyballer av giftig eksos
   (Olav Angell Oslo ved midnatt LBK 1997)
 • [slangen] vi fryktet mest, var Black Jack, på størrelse med en hoggorm, men tykkere og med et stort, bredt hode. Den skulle være den giftigste
   (Kirsti Blom Kitten LBK 2003)
 • jeg tenkte på slanger, giftige krypdyr
   (Marita Liabø Mafia LBK 2004)
 • så sjuk, så sjuk. Som om han hadde spist giftige blåskjell
   (Pål Gerhard Olsen Pinse LBK 2003)
 • de nitrøse gassene er giftige og stinker råtne egg
   (Jorun Thørring Tarantellen LBK 2007)
1.1 
foreldet
 som virker som gift
; svært skadelig
SITAT
 • [Israels folk skal] fortæres av brennende feber og giftig sott
   (5 Mos 32,24; 2011: pest og farlig sott)
overført
 ondsinnet
; ondskapsfull
EKSEMPLER
 • giftige bemerkninger
 • giftig stemning
 • et giftig blikk
SITATER
 • det var da løgn i gildeskrud, kun giftigt Judaskys
   (Henrik Ibsen Digte 75 1875)
   | jf. judaskyss
 • det ligger nær at skønne hvor du henter slige giftige ord fra
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 29 1874)
 • [Richard Wagner] vælger [Schumanns B-dur-symfoni] til skive for sine giftige pile
   (Edvard Grieg Artikler og taler 132)
 • i giftig nid du svirer
   (Hans E. Kinck Driftekaren 92 1908)
 • en giftig, misundelig kollega
   (Peter Egge Inde i Fjordene 330 1920)
 • Segelfoss Tidende hadde været giftig mot ham gang paa gang
   (Knut Hamsun Segelfoss By I 214 1915)
 • du kan se på øynene deres hvordan de søker i minnet efter noe giftig å si
 • han hadde greid å bli uvenner med alle, alle hadde han greid å støte fra seg med den giftige tungen sin
   (Espen Haavardsholm Mannen fra Jante LBK 1988)
 • [navnet hans blir] lest opp med ondskapsfullt tonefall og giftig artikulasjon
   (Sunniva Lye Axelsen Følge meg alle mine dager LBK 2011)
overført, muntlig, især i sportsjournalistikk
 farlig for motstanderen
; dyktig til å score mål
SITATER
 • angrepene [består av] langpasninger mot giftige spisser i håp om at forsvaret gjør feil
   (Akershus Amtstidende 26.06.1986/9)
 • Brann er giftige på topp. Meget giftige
   (Bergensavisen 21.07.1994/13)
som i farge eller fremtoning minner om giftstoff
EKSEMPEL
 • giftige farger
SITATER
 • den praktfulde grønne lory, giftigere grøn end selve skogen
   (Knut Dahl Vildmandsliv og friluftsfærder 19 1922)
 • alle lider under det giftige, gule lyset
   (Atle Næss Opp fra det absolutte nullpunkt LBK 1985)
 • et skingert glorete svovelskinn som kunne stikke i øynene og være like giftig gult som stripene på bakkroppen til en veps
   (Hans Herbjørnsrud Vi vet så mye LBK 2001)