Det Norske Akademis Ordbok

-ig

-ig 
suffiks
BØYNING-ig
UTTALE[-i]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt -igr, jf. også den norrøne variantformen -ugr, som til dels er fortrengt av -ig, ofte etter tysk, nedertysk -ig
BETYDNING OG BRUK
danner adjektiver
EKSEMPEL
  • grundig, hastig, hendig, kjølig, kraftig, innstendig, listig, modig, nådig, ryddig, trassig, yndig