Det Norske Akademis Ordbok

gidde

gidde 
verb
BØYNINGgadd, giddet, gidding
UTTALE[gi`d:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form gide, av gammeldansk getæ, gitæ, tilsvarer norrønt geta 'skape, avle; få (tak i); lære'; samme ord som gjete
BETYDNING OG BRUK
især med etterfølgende verb i infinitiv
 orke
; formå
SITATER
 • [vi] gad med nød og neppe gispe
   (Jørgen Moe Samlede Skrifter II 218)
 • det var den gamle Adam; men hun gad ikke kjæmpe mod ham
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 145 1882)
 • pludselig en dag hadde Paul sagt at nu gad han ikke skolen mere
   (Johan Frederik Vinsnes Skala 29 1918)
 • jeg gidder ikke bo her, naar Lavrans er borte
   (Sigrid Undset Husfrue 337 1921)
nå sjelden
 ha lyst til
; gjerne ville
SITATER
UTTRYKK
gadd vite
 | gad vite
litterært
 skulle gjerne vite
 • jeg gadd vite hvordan det går
 • jeg gadd vite om de i det hele tatt kommer
 • for resten gad jeg vide, jeg, om sligt noget er almindeligt hos unge koner, du?
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 206 1890)
 • gad vite hvem han har bestemt dig for?
   (Peter Bendow Det spøker hos Heigaard 26 1932)
 • Lillemor gadd vite om ikke ethvert knivdrap ville medføre en viss grad av brutalitet
   (May B. Lund … ikke stykkevis og delt LBK 1998)
 • gad vite hvem hun hadde snakket med i politiet
   (Bjørnar Pedersen og Egil Birkeland Hillman Hunter LBK 2000)
 • dette var en millionby, gadd vite med hvor mange fortvilte skjebner
   (Anne B. Ragde Eremittkrepsene LBK 2005)
 • gad vite hvilke motiver de har for [ikke å melde seg for politiet]
   (Hans Olav Lahlum Katalysatormordet LBK 2012)
2.1 
med etterfølgende verb i perfektum partisipp
EKSEMPEL
 • foreldet
   
  jeg gadd visst om hun ville komme
SITAT
 • Halfrid hadde holdt av ham slik at hun gad gjerne kysset hans fotefar
   (Sigrid Undset Husfrue 481 1921)
især brukt med nektelse
 få seg til
; ville umake seg til
; nenne
EKSEMPLER
 • elevene gidder ikke (å) gjøre lekser
 • han var doven og gadd ikke (å) arbeide
 • jeg gidder ikke (å) ta oppvasken
 • at du gidder!
 • hun gidder ikke (å) anstrenge seg
SITATER
 • [skolens rektor] var sløv, og … baade lærere og disciple gjorde kun hvad de gad
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 398)
 • jeg har sagt, at jeg ikke gider spilde et ord på denne lille, trangbrystede, stakåndede flok
   (Henrik Ibsen En folkefiende 156 1882)
 • [når hundene] ikke gad længere, skar vi [kjøttet] op i smaa strimler og stak i munden paa dem
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 143 1903)
 • hvorfor gad Eleseus da nu om dagen stræve saa trutt paa hjemmets jorde?
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 270 1917)
 • jeg gider ikke diskutere med dig
   (Sigrid Undset Samlede romaner og fortællinger fra nutiden III 212)
 • han fulgte meg til Undergrunnen og sa han trodde ikke han gad følge meg hjem
   (Liv Køltzow Dagbøker i utvalg 1964–2008 50 (1964))
 • hvorfor skulle noen gidde å høre på det du har å fortelle?
   (Bror Hagemann Rød java LBK 1998)
 • jeg svømmer i en vassen virvelstrøm. Som nok vil ha meg ned. Men ikke gidder anstrenge seg
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
 • du skal være ganske viktig for å gidde å betale så mye
   (Christopher Friis-Baastad Grøndahl og Arne Svingen Dårekisten LBK 2011)
 • han gidder ikke å snu seg
   (Lars Saabye Christensen Sluk LBK 2012)
 • jeg gadd ikke gå på skolen
   (Ingvild H. Rishøi La stå (2015) 66)
 • da går jeg, så kan du komme når du gidder
   (Marie Aubert Kan jeg bli med deg hjem 112 2016)
 • et par ganger har jeg ikke giddi å svare når han ringer
   (Zeshan Shakar Tante Ulrikkes vei 314 2017)