Det Norske Akademis Ordbok

gangdrag

gangdrag 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd drag
BETYDNING OG BRUK
bergverk
 gruppe av ganger som opptrer med samme strøk over en lengre strekning
SITAT