Det Norske Akademis Ordbok

gagn

gagn 
substantiv
BØYNINGet/en; gagnet / gangnen
UTTALE[gaŋn]Uttale-veiledning
VARIANTgavn
ETYMOLOGI
av norrønt gagn; se også gagns
BETYDNING OG BRUK
noe (forhold, omstendighet, ting) som tjener til (noens) gode, velferd e.l.
; hjelp
; nytte
SITATER
 • det er ikke gavn at I venter –!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 65)
 • de har gjort os mere skade end gavn
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 469 1873)
 • to kraftige arme var ingen til gavn
   (Henrik Ibsen Digte 88 1875)
 • [barn] stjal ved og poteter og frukt og andet de saa sig gagn i
   (Peter Egge Hansine Solstad 66 1925)
 • gamle kaller, som det var litet gagn i
   (Hans E. Kinck Foraaret i Mikropolis 85 1926)
 • til gagn og pryd
   (Johan Bojer Vår egen stamme (1960) 151)
 • ved anfald utefra var [tårnene] av uvurderlig gavn, ikke mindst som signalstationer
   (Asta Graah Bolander Renæssancens Florens 11 1927)
 • en politikk til gavn for hele folket
   (Egil Sundar Kapitlet som aldri ble skrevet 159 1993)
 • [hennes] hjemkomst til Kongsberg hadde … vært til gavn for Kongsberg Teaterforening
   (Dag Solstad «Ellevte roman, bok atten» 22 1992)
 • tror dere virkelig at dere kan streike [dere til bedre lønn]? Det er ingen gagn i det
   (adressa.no 10.06.2008)
UTTRYKK
gjøre gagn
gjøre nytte (for seg)
 | jf. gjøre ugagn
til gagns
brukt forsterkende
 så det monner, forslår
; riktig
; grundig
; ordentlig
 • dig selv har du aldrig været før; – hvad skiller det så, om tilgavns du dør?
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 235)
 • [beltet måtte være] trangt til gagns ogsaa
   (Hans Aanrud Fortællinger for barn II 121 1917)
 • ja, [leksen] var nok den eneste, hun lærte rettelig tilgagns
   (Peter Egge Inde i Fjordene 161 1920)
(mer i navnet enn) i gavnet
 (med dansk form som rimer; etter latin magis nomine quam re, av uviss opprinnelse)
(mer tilsynelatende, formelt, nominelt enn) i virkeligheten, realiteten
 • Helena eier nu de uomstøtelige beviser for at hun også i gagnet er Bertrams hustru
   (Lorentz Eckhoff William Shakespeare 148 1939)
 • prins Albert ble konge i gavnet om ikke i navnet
   (Richard Herrmann Victoria 108 1987)
 • i navnet, men neppe i gavnet
   (Dagens Næringsliv 25.04.1992/26)
 • Rudolf var den første habsburger som planmessig forsøkte å gjøre byen til en i navnet og gavnet fullt utviklet hovedstad
   (Elsbeth Wessel Wien 77 1999)
 • stedet som i navnet tilbereder sushi, men i gavnet serverer død fisk
   (Jo Nesbø Hodejegerne LBK 2008)
 • flere barn hadde de heller ikke fått, … skjønt ennå hadde de Sol, så i gavnet var det tre
   (Toril Brekke Gullrush LBK 2008)
som sisteledd i sammensetninger
 sett av sammenhørende redskaper
 | jf. bakstegagn, vevgagn