Det Norske Akademis Ordbok

fytterakkern

fytterakkern 
interjeksjon
UTTALE[fytəra`k:ærn]Uttale-veiledning
VARIANTfytterakkern
ETYMOLOGI
grunnbetydning 'fy til rakkeren'; jf. fy og rakker
BETYDNING OG BRUK
muntlig, (mild) ed