Det Norske Akademis Ordbok

fysisk

fysisk 
adjektiv
BØYNINGfysisk
UTTALE[fy:´sisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk physisch, etter gresk physikos 'som gjelder naturen'; jf. fysikk og suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som har konkret, håndgripelig eksistens som kan oppfattes av sansene
EKSEMPLER
 • eiendommens, arbeidsstedets fysiske beskaffenhet
 • det fysiske, det sosiale og det kulturelle miljø
SITATER
 • de stemninger, vi ser i naturen, [er] personlige stemninger, som vi overfører på den fysiske verden, der omgir os
   (Jens Thiis Norske malere og billedhuggere I 198 1904)
 • selvsagt reiser de ikke i fysisk forstand. Det må være et åndelig fravær
   (Finn Havrevold Under samme tak 78 1972)
 • en innflytelsesrik oldtidsretning som betonte motsetningen mellom åndelig og fysisk virkelighet
   (Per Lønning Kristen tro 81 1989)
 • som formann i Kunstforeningen fikk han nå sjansen til å påvirke byens fysiske utforming
   (Anne-Lise Seip Demringstid 307 2007)
 • hvorfor kan ikke en nettbokhandel ha lavere avanse enn en fysisk bokhandel, som jo vitterlig har større utgifter?
   (Aftenposten 03.04.2013/9)
 • albumet … gis ut både i digitale kanaler og i fysisk format
   (Romerikes Blad 16.02.2016/42)
   | jf. format
 • den fysiske forskjellen mellom is og snø er stor
   (Øyvind Paasche og Erik Kolstad Hva er klima (2022) 89)
UTTRYKK
fysisk umulig
 (opprinnelig ‘umulig ifølge naturlovene’)
til dels spøkefullt
 helt umulig
 • bor man på hotell, er det etter min erfaring fysisk umulig å være førstemann ned til frokost
   (Odd W. Surén Adgangstegn 18 2007)
 • jf.
   
  det er kvænen en fysisk umulighed at tale norsk, når han ikke er vandt dertil fra barn
det fysiske plan
teosofi, spiritisme
 den fysiske verden
 | jf. astralplan
som hører til, har sammenheng med, er typisk for fysikk
 | jf. fysikalsk
EKSEMPLER
 • et fysisk laboratorium
 • fysiske lover
SITATER
 • disse prøvers kjemiske, fysiske, metallografiske og magnetiske egenskaper blev undersøkt
   (Carl Fred. Holmboe Michael Faraday 45 1943)
 • vi kjenner de matematiske lover og fysiske krefter som lar seg beregne i formler, tall og figurer
   (Jens Bjørneboe Haiene 98 1974)
som har å gjøre med menneskekroppen eller menneskelig fysikk, kroppslig funksjon
; kroppslig
EKSEMPLER
 • fysisk styrke
 • fysisk avstraffelse
 • hardt fysisk arbeid
 • en fysisk påkjenning
 • hun er i god fysisk form
 • råd om kosthold, fysisk aktivitet og levevaner ellers
SITATER
 • hans mor havde også slige fysiske raptuser i blandt
   (Henrik Ibsen Vildanden 147 1884)
 • [hun har] været her med sin tanke saa energisk, at jeg har hørt og fysisk fornummet hende
   (Arne Garborg Trætte Mænd 190 1891)
 • hun følte en ren fysisk antipati mot denne fru Gram
   (Sigrid Undset Jenny 163 1911)
 • fysisk træt er jeg
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker IV 116)
 • de fysiske krav, som en stadshauptmands militærstilling satte til hans legemlige kræfter
   (H. Wiers-Jenssen Krøniker fra den gamle By 38 1916)
 • barnets fysiske tilstand ved fødsel og i de to første uker
   (Alfred Sundal Forebyggende helsearbeid for barn 19 1957)
 • oppøve sine fysiske krefter
   (Erling Smemo Pedagogikk i praksis 178 1960)
 • det nye drama må bli … mere fysisk
   (Jens Bjørneboe Brev i utvalg 162)
 • kelneren fjerner kvinnen med fysisk makt
   (Niels Chr. Geelmuyden Sataniske portretter 141 1990)
 • enhver forsvarsspiller forbereder seg på å møte det ypperste av motstanderen, taktisk, teknisk og fysisk
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1986 101 1986)
 • Midtskogen var ikke særlig begeistret for fysisk kontakt mellom menn utover håndtrykk og slåsskamp
   (Sverre Knudsen De aller nærmeste LBK 2003)
 • lengselen etter barnet var som en fysisk smerte
   (Erling Pedersen Kongens kvinner LBK 2008)
 • etter en fysisk anstrengelse slapper muskulaturen av
   (Carl-Henrik Bergsjø og Ingvild Kvikstad Spinn. Kroppsøving for den videregående skolen 151 2012)
3.1 
litterært
 sanselig
; seksuell
EKSEMPLER
 • fysisk kjærlighet
 • fysisk begjær
3.2 
foreldet, muntlig, spøkefullt, ved assosiasjon med interjeksjonen fy
 lettferdig
; liderlig
EKSEMPEL
 • snakke fysisk
SITAT