Det Norske Akademis Ordbok

-isk

-isk 
suffiks
BØYNING-isk
UTTALE[-isk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter nedertysk og tysk -isch og engelsk -ish; jf. -sk; i denne betydningen etter latin -icus og gresk -ikos (jf. -iker); i denne betydningen etter latin -ius, -us, gresk -eios, -os; i denne betydningen etter latin -is
BETYDNING OG BRUK
danner adjektiver av substantiver eller egennavn
 som gjelder, har preg av noe bestemt
EKSEMPEL
  • dyrisk, jordisk
1.1 
som gjelder et bestemt geografisk område, en bestemt by, en innbyggerbetegnelse e.l.
EKSEMPEL
  • britisk, europeisk, nordisk, russisk, samisk
i fremmedord av gresk og latinsk opprinnelse
2.1 
EKSEMPEL
  • fanatisk, hypotetisk, tragisk
2.2 
EKSEMPEL
  • arkeisk, epikureisk, illusorisk, notorisk
2.3 
EKSEMPEL
  • eksemplarisk, forensisk