Det Norske Akademis Ordbok

frostsprengning

frostsprengning 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av frost og sprengning
BETYDNING OG BRUK
mekanisk forvitring på bergarter
 | jf. frostforvitring
skade som skyldes at vann har frosset og dermed utvidet seg
SITAT
  • har du sikret deg mot frostsprengning av vannrør på hytta?
     (sintef.no 20.11.2008)