Det Norske Akademis Ordbok

frost

frost 
substantiv
BØYNINGen; frosten
UTTALE[fråst]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt frost; avledet av fryse
BETYDNING OG BRUK
det at det fryser
; tilstand hvor temperaturen ligger under null grader, slik at vann fryser
; kuldegrader
 | jf. kulde
EKSEMPLER
 • det var frost i natt
 • planten tåler ikke frost
SITATER
1.1 
rim
SITATER
 • byd ilden skilles fra sin hede, sne fra sin frost!
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 74)
 • bygningene hadde hvit frost over det hele
   (Chris Tvedt Dødens sirkel LBK 2010)
 • skrape frost av bilrutene
   (Kjell Ola Dahl Mannen i vinduet LBK 2001)
1.2 
hardhet i jorden som følge av at den er frosset
; tele
EKSEMPEL
 • det er fortsatt frost i jorden
kuldefornemmelse
SITATER
 • jeg har fåt frost i kroppen
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 174 1892)
 • feber i bevidstheden, – svedhede vexlende med frost
   (Arne Garborg Trætte Mænd 124 1891)
 • har du frost?
   (Hans E. Kinck Driftekaren 238 1908)
 • sykesøstrene fikk frosten ut av kroppen min, og lungebetennelsen under kontroll
   (Stig Holmås Kondoren LBK 1994)
2.1 
overført
 følelse av kulde
; kaldt, følelsesløst utsagn, budskap
SITATER
 • der [faldt] frost over ordene
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 108 1919)
 • frosten tøt ut av telefonrøret
   (Linn Ullmann Et velsignet barn LBK 2005)
EKSEMPLER
 • ha frost i fingrene
 • frost i poteter