Det Norske Akademis Ordbok

flagge

flagge 
verb
BØYNINGflagget, flagget, flagging
UTTALE[fla`g:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av flagg; se også flagging
BETYDNING OG BRUK
intransitivt
 ha flagg heist eller uthengt
 | jf. flaggdag
EKSEMPEL
 • flagge (til ære for) for jubilanten
SITATER
 • Bollestad: «Kommer han nu på disse kanter igjen.» Bolette: «Det er derfor vi gerne vil flage»
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 2 1888)
 • dialektalt
   
  de skjød med kanoner … og så flagded de
   (H. Wiers-Jenssen Laurentius 53 1923)
UTTRYKK
flagge på halv stang
se halv
transitivt
 gi tegn eller markere med flagg
2.1 
idrett
 gi signal med (håndholdt) flagg
EKSEMPEL
 • bli flagget inn som vinner av billøpet
SITAT
 • første vogn i fartsprøven [ble] flagget avgårde
   (Aftenposten 1963/40/6/2)
2.2 
hvalfangst
 | jf. flagghval
SITAT
 • dagen før hadde skytteren på «Kos 50» flagget en hval på samme måten
   (Dagbladet 1957/91/16/6)
2.3 
 IT
 markere som viktig med flaggikon
EKSEMPEL
 • flagge en mail
2.4 
overført
 vise frem
; gjøre kjent
; tilkjennegi
EKSEMPLER
 • flagge sitt politiske ståsted
 • flagge et standpunkt
SITATER
 • som Midtøsten-reporter er jeg ikke opptatt av å flagge min mening
   (fredrik.tv2blogg.no 16.05.2007)
 • brukt uten objekt
   
  i en inkognito-rolle [ved hjelp av headhuntere] kan [bedriftene som søker ledere] oppsøke nye muligheter uten å «flagge»
   (Kampanje 1988/1/73/3)
 • hun brukte den [dvs. elbilen] i de rette sammenhengene, til møter hvor det grønne skiftet skulle flagges
   (Jan Kjærstad En tid for å leve 129 2021)
UTTRYKK
flagge med
vifte med
; skilte med
 • man [må] flagge med idéerne fra 1789
   (Arne Garborg Trætte Mænd 300 1891)
 • man flagger nokså meget med den så ofte … misbrukte idealisme
   (Aftenposten 1929/85/3/47)
om næringsvirksomhet
UTTRYKK
flagge ut
1 
overføre (tonnasje, oljerigg, foretak) til utenlandsk flagg
 • flere og flere redere flagger ut sine rigger
   (Arbeiderbladet 1982/217/7/1–2)
 • vi må ikke flagge ut, vi må flagge hjem
   (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1985/48/10/1)
   | tilbakeføre skip fra fremmed flagg til norsk
 • utflaggede tankskip
   (Jon Michelet Kjærlighet ved første treff 86 1987)
 • rederiet hadde flagget ut og senket lønna
   (Morten Jørgensen Kongen av København 314-315 1997)
 • et medlemsskap i [EF] ville avverge utflagging av handelsflåten
   (Karsten Alnæs Historien om Norge 5 246 2000)
2 
økonomi, overført
 flytte (arbeidsplass, produksjon, virksomhet e.l.) til annet land
 • flagge ut arbeidsplasser, fabrikker
flagge hjem
overføre (tonnasje, oljerigg, foretak) fra utenlandsk flagg
 • vi må ikke flagge ut, vi må flagge hjem
   (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1985/48/10/1)
   | tilbakeføre skip fra fremmed flagg til norsk
 • [kulturminister] Trond Giske vil flagge hjem alle norske tv-kanaler som sender fra utlandet
   (pub.tv2.no 23.05.2007)