Det Norske Akademis Ordbok

bruk

Likt stavede oppslagsord
bruk 
substantiv
BØYNINGen; bruken, især tidligere og i faste uttrykk også et; bruket
UTTALE[bru:k]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk brūk, til brūken; se bruke
BETYDNING OG BRUK
det å bruke(s)
; anvendelse
; benyttelse
SITATER
 • kniven kan jeg så godt finde brug for selv
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 193 1899)
 • det er uforsvarligt at gøre brug af konfidentielle meddelelser
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 126 1873)
 • det var en meget sælsom brug af ordet
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 95 1873)
 • lidt alvorslørt til brug i helgen
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 25)
 • De ejer evner til større samfunds gavn og brug
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 104)
 • [Weydahl] mistede talens brug
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 208)
 • De begynder at få fornuftens brug igen
   (Henrik Ibsen De unges forbund 80 1874)
 • [purpuret] kom [først] i brug hos folkene i Tyros
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 428 1873)
 • at bruk kan avle misbruk er temmelig selvsagt
   (Tromsø Stiftstidende 1930/74/1/5)
 • [han] hengte kameraet klart til bruk rundt halsen
   (Øivind Hånes Pirolene i Benidorm 70 2005)
 • det er bruken av oppspart kapital som bestemmer hva slags samfunn vi skal få
   (Ottar Brox Norge mot tusenårsskiftet LBK 1994)
 • bruken av tvang ville gjøre tyskerne enda mer upopulære i befolkningen
   (Bernt Rougthvedt Med penn og pistol LBK 2010)
 • [han] underviste vossingene i bruken av forskjellige håndvåpen
   (Arnfinn Haga Skyggen LBK 2009)
 • en trefjøl som … var til dette bruk
   (Gert Nygårdshaug Pergamentet LBK 2013)
UTTRYKK
bli bruk for
med formelt subjekt
 bli behov for
 • [værelsene] kan der nok bli’ brug for – sådan med tiden
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 15 1890)
 • han var ikke i tvil om at det ville bli bruk for [våpnene]
   (Bernt Rougthvedt Med penn og pistol LBK 2010)
gjøre bruk av
benytte seg av
 • [han] prøvde ikke å gjøre bruk av den myndigheten han hadde
   (Bergljot Hobæk Haff Renhetens pris 294 1992)
gå av bruk
slutte å bli brukt
ha/få bruk for
ha, få nytte av, behov for
 • vi kunne ha god bruk for litt hjelp
 • dø! Dig har ej verden brug for!
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 264)
 • så fik vi da brug for et barnekammers alligevel
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 88 1892)
 • den arbeidsglade virkelyst som vi undertiden får når vi ikke har bruk for den
   (Peter Bendow Med egen inngang 8 1933)
 • dialektalt
   
  døm ville ikke stæla om døm tenkte seg om, for ho mamma hadde mye mer brukt for pengane sjøl
   (Gerd Brantenberg Sangen om St. Croix 101 1979)
 • [verkstedet] hadde [ikke] bruk for en så høytlønnet mann
   (Dag Solstad Medaljens forside 91 1990)
komme i bruk
begynne å bli brukt
 • mynter kom i bruk som betalingsmiddel [i Norge] på 1000-tallet
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)
ta i bruk
begynne å bruke
; benytte seg av
være i bruk
bli brukt
; brukes
 • medens feldtbageriet var i brug … havde [de ansatte] nok at bestille baade nat og dag
   (Det Norske Nationalblad 13.06.1817/1)
 • sporveien [!] fra Christiania til Eidsvold vil være færdig og i fuld brug inden 1 3/4 aar
   (Morgenbladet 15.12.1851/2/2)
 • sneen falder nu jevnt [i Molde], og slæder ere i fuldt brug
   (Romsdals Budstikke 08.12.1867/1/1)
 • [man burde] se at faa den jord bedre dyrket, som allerede var i bruk
   (Dagbladet 31.03.1894/1/6)
 • på 600- og 700-tallet var runeskriften fortsatt i fullt bruk
   (Marte Spurkland Pappas runer 100 2019)
 • bygget skal være ferdig høsten 2022 for prøvedrift og i full bruk fra våren 2023
   (Fædrelandsvennen 07.02.2020/12)
til sitt bruk
til sitt, sine (begrensede) formål
 • hver ting til sitt bruk
 • det blir vel aldri arrangert World Cup der, men løypa er god nok til sitt bruk
   (Pål Gerhard Olsen Pinse LBK 2003)
til eget bruk
til benyttelse for en selv
 • slagter man kun til eget bruk, hugger man hodet av dyret
   (Henriette Schønberg Erken Stor kokebok for større og mindre husholdninger 262 1914)
 • [farfaren] strikket ullstrømper til eget bruk
   (Nanna Segelcke To rette og en vrang 10 1994)
 • i skogen [som hører til eiendommen] kan man hogge ved til eget bruk
   (Drammens Tidende 18.05.2017/18)
forbruk
; konsum
EKSEMPLER
 • bruk av penger
 • overdreven bruk av alkohol
SITATER
 • han ikke måtte overdrive bruken av muskelavspennende medikamenter
   (Finn Carling Gjensyn fra en fremtid LBK 1988)
 • mens bruken av salt økte, gikk pepperforbruket ned
   (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)
sedvane
; skikk
SITATER
 • det er jo gammel brug at købe gods for sind og hug
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 70)
 • i den godmodige fortrolige tone, som var brug mellem dem
   (Alexander L. Kielland Garman og Worse (1899) 251)
 • han ha ’kje for brug aa ta munden for fuld
   (Regine Normann Krabvaag 103 1905)
UTTRYKK
skikk og bruk
se skikk
mest som sisteledd i sammensetninger
 rekke, samling av dyr
 | jf. hvalbruk, sildebruk
fagspråk
 | jf. murbruk