Det Norske Akademis Ordbok

garnbruk

garnbruk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
fisking med garn
; garnfiske
 | jf. bruk
EKSEMPEL
  • drive garnbruk
garn som hører til en fisker eller en båt
 | jf. bruk
SITAT
  • [han] hadde tænkt saa smaat paa at raade sig garnbruk sjøl
     (Johan Bojer Samlede verker IV 22)