Det Norske Akademis Ordbok

bolag

bolag 
substantiv
UTTALE[bo:`lag]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
i denne betydningen etter norrønt búlag 'fellesskap i husholdning'; i denne betydningen fra tilsvarende svensk form bolag
BETYDNING OG BRUK
arkaiserende
 | jf. felag
1.1 
avtale om eieforhold i ekteskapet
 | jf. ektepakt
SITAT
  • Sira Eirik og herr Munan Baardsøn rullet op brever og læste op om bolaget deres
     (Sigrid Undset Kransen 352 1920)
1.2 
fellesskap i handelsvirksomhet
SITAT
  • kongen [sa] til ham, at han vilde gjøre bolag med ham
     (Gustav Storm (oversetter) Kongesagaer (1900) 281)
særlig om aksjeselskaper som tidligere drev brennevinshandel i byene etter det såkalte Gøteborgsystem
 selskap, sammenslutning (grunnet på avtale) som har til hensikt å drive økonomisk virksomhet
; forretningsselskap
2.1 
muntlig, om eldre forhold
 bolagets utsalgssted
EKSEMPEL
  • gå på bolaget
SITAT