Det Norske Akademis Ordbok

alterring

alterring 
substantiv
ETYMOLOGI
i denne betydningen etter norrønt stallahringr; jf. stall
BETYDNING OG BRUK
kirkevesen
 knefall med rekkverk i halvkrets foran alteret
SITATER
 • Giuliano … var en Medici som gikk raskt, med hodet løftet, opp mot alterringen hvor broren ventet på ham
   (Sissel Lange-Nielsen Våren 178 1985)
 • alterringen består av knefall og støtteskranke, og utformingen vil variere, avhengig av bl.a. korets form og alterets plassering
   (m.kirken.no 26.10.1990)
 • på alterringen lå fire blomsterhjerter fra de fire barna hans
   (Vigdis Hjorth Arv og miljø 165 2016)
   | i skildring av begravelse
om forhold i norrøn tid
 ring som ligger på alteret (stallen) i hovet, og som man holder i når man avlegger ed
SITAT
 • den svergende kaldte een eller flere af aserne til vidne, idet han holdt i sin haand den saakaldte alterring …, der i forveien var dyppet i blodet af en offret oxe
   (Rudolf Keyser Samlede Afhandlinger 344)