Det Norske Akademis Ordbok

allehelgensmesse

allehelgensmesse 
substantiv
ETYMOLOGI
etter latin missa omnium sanctorum; jf. norrønt allraheilagramessa, allraheilagramannamessa; om første ledd se allehelgensdag; annet ledd -messe
BETYDNING OG BRUK
kirkevesen
 messe, kirkelig festdag 1. november, til minne om alle helgener
SITATER
 • allehelgensmesse, 1. november
   (Gerhard Fischer Oslo under Eikaberg 26 1950)
 • bønn, nattverd, den halve alterringen, sjelesorg, gudstjenester, allehelgensmesse, symbolhandlinger og lystenning er kristne praksiser som kan handle om kontakt med de døde
   (Aftenposten 04.04.2015/del 2/14)
musikk
 større musikkverk for fremføring ved allehelgensmesse
 | jf. rekviem, messe
SITATER
 • Pilgrimsmessen, Allehelgensmessen, liturgiske skuespill og andre komposisjoner
   (Aftenposten 13.02.2013/del 2/18)
   | fra nekrolog over komponisten Egil Hovland (1924–2013)
 • [prosesjonen] sang «O store Gud, vi lover deg», hentet fra Hovlands «Allehelgensmesse»
   (f-b.no (Fredriksstad Blad) 15.02.2013)