Det Norske Akademis Ordbok

aksent

aksent 
substantiv
BØYNINGen; aksenten, aksenter
UTTALEi denne betydningen [akse´nt], i denne betydningen [akse´nt] eller [aksa´ŋ:], i denne og denne betydningen [aksa´ŋ:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra latin accentus 'aksent, betoning', substantivering av adjektivisk perfektum partisipp av accinere 'synge til musikk', grunnbetydning 'sang til ordene', etter gresk prosodia 'sang til musikkakkompagnement'; til dels via fransk accent 'aksent, trykk, tonefall, uttale; aksenttegn; ettertrykk; anstrøk'
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 (høyere) tone eller sterkere trykk som fremhever en stavelse i et ord
EKSEMPLER
 • i ordet «betale» har annen stavelse aksent
 • bevegelig, fri aksent
   | tone eller trykk som kan skifte fra en stavelse til en annen i forskjellige former av et ord, f.eks. le´ktor, lekto´rer
1.1 
sjelden
 (hoved)vekt, (hoved)tyngde (på noe bestemt)
SITATER
 • alt i alt en effektiv havseiler med aksent på turbruk
   (Farmand 1968/10/65/1)
 • Brasserie Blanche: … nyåpnet i fjor høst med aksent på bondekost
   (Aftenposten Aften 22.09.2006/14)
musikk
 fremheving av en tone ved høyde (tonisk aksent), styrke (dynamisk aksent) eller varighet (agogisk aksent)
; tilsvarende fremheving av akkord
SITATER
 • iltre aksenter på lette taktdeler
   (Børre Qvamme Musikk 14 1944)
 • overført
   
  enhver virkelig kunstner … har sitt formspråk, sin aksent i tegningen, sin klangfarve i koloritten
   (Jens Thiis Leonardo da Vinci 3 1949)
ortografi
 lesetegn satt over en vokal for å vise en nyanse i dens trykk eller kvalitet
talemusikk
; måte å uttale et språk på
EKSEMPLER
 • ha god, dårlig aksent
 • tale med nordnorsk aksent
 • tale med (fremmed) aksent
   | ha fremmed uttale
SITATER
 • «Man er jo forbandet graadig!» sagde konsulen med sin lidt tyske akcent lunt indgående
   (Jonas Lie Samlede Digterverker V 392)
 • stemmen er til tider enerverende, med tilgjort utydelig uttale og «ubestemmelig» engelsk aksent
   (Morgenbladet 03.10.2014/43)
 • [han] kunne ikke begripe andre aksenter enn den parisiske
   (Kathrine Nedrejord Forvandlinga 195 2018)