Det Norske Akademis Ordbok

accent circonflexe

accent circonflexe 
substantiv
BØYNINGen; accent circonflexen, accent circonflexer
UTTALE[aksaŋsirkåŋfle´ks]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra fransk accent circonflexe; jf. aksent
BETYDNING OG BRUK
ortografi
 cirkumfleks (tegnet ^, f.eks. i fransk même, peau de pêche)