Det Norske Akademis Ordbok

abrengslig

abrengslig 
adjektiv
BØYNINGabrengslig
UTTALE[a:`breŋsli]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
sammensatt av av og en dialektal avledning av brengja 'vri; gå trangt' med suffikset -lig; jf. abengslig
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
 urimelig
; vrang
dialektalt, som adverb
 forkjært
SITAT