Det Norske Akademis Ordbok

øvrig

øvrig 
adjektiv
BØYNINGøvrig
UTTALE[ø:`vri]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk overich, jf. tysk übrig; beslektet med over
BETYDNING OG BRUK
stilt foran substantiv med kollektiv betydning
 som utgjør den resterende del av noe som omtales
; resten av
; det, de andre
SITATER
 • hvor slige rene toner forsvandt, synes de øvrige hyl
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 14)
 • gå; og du ligeså, Nevita, og alle I øvrige
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 414 1873)
 • det foreliggende skuespil [«Gildet på Solhaug»], lige så fuldt som alle mine øvrige dramatiske arbejder
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug XIV 1883)
   | fra forfatters fortale
 • kulisser, garderobe og øvrige rekvisiter
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 262)
 • i disse to maaneder voxede han mere end i al sin øvrige ungdom
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker II 382)
 • hun [gjemte] sig i skjemmen med ternerne sine, og det øvrige husfolket saa hende neppe
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 11 1925)
 • [hun var] blit uvenner med det øvrige personalet
   (Sigrid Undset Samlede romaner og fortællinger fra nutiden V,1 47)
 • de øvrige sakene var ferdig etterforsket i 1994
   (Cecilie Høigård Gategallerier LBK 2002)
 • den nye måten å styre regjeringen på irriterte både Jens, Finansdepartementets byråkrater og den øvrige politiske ledelsen i departementet
   (Elisabeth Skarsbø Moen Jens Stoltenberg LBK 2002)
substantivert
 de, det andre
; resten
SITATER
 • jeg tænkte, det var af barmhjertighed. Ligesom alt det øvrige
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 140 1896)
 • meg og min sønn kan jeg gå god for. Av de øvrige kan jeg mistenke alle og ingen
   (Hans Olav Lahlum Satellittmenneskene LBK 2011)
 • da de hadde støtt på en gruppe svenske nybyggere var samværet tatt slutt mellom Mandels og de øvrige
   (Toril Brekke Gullrush LBK 2008)
med svekket betydning som adverb i uttrykk
UTTRYKK
for øvrig
 (etter tysk für’s Übrige)
1 
når det gjelder det andre
; hva resten angår
 • jeg taer plads i sjælestedet, og forøvrigt – status quo
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 160)
 • hermed kunde jeg slutte min beretning og forøvrigt henvise til kassererens regnskab
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 276)
 • programmet for øvrig
   (Nationen 1940/81/2/7)
 • for øvrig oppsto det snart en taus og ubrytelig lojalitet mellom Gropens mannfolk
   (Terje Stigen Ved foten av kunnskapens tre 56 1986)
2 
forresten
; ellers
 • jeg har altid prøvet at være mig selv. Forøvrigt er her mit pas
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 174)
 • de pengesagerne haster det jo ikke så svært med endnu. For øvrigt skulde jeg nok ønske, at vi havde indrettet os en smule tarveligere
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 64 1890)
 • jeg tror forøvrig Estelle snakker sandt, når hun sier at hun ikke har bedraget dig
   (Helge Krog Blåpapiret 25 1928)
 • for øvrig var det hennes bil Monica Tangen hadde fått låne
   (Bjørn Bottolvs Granaten LBK 2009)
3 
for å nevne noe annet
; forresten
 | jf. ellers
 • lad mig så få tyve [eksemplarer av avisen]. Trænger De forøvrigt til penge, så kom til mig
   (Henrik Ibsen De unges forbund 226 1874)
 • dette var forøvrig et særlig ondartet tilfelle
   (Tromsø Stiftstidende 1930/74/4/6)
 • – Det er min kone, sa han. – For øvrig har jeg to. Barn mener jeg
   (Kjersti Scheen Ingen applaus for morderen 9 1996)
i øvrig
 (etter tysk im Übrigen)
foreldet