Det Norske Akademis Ordbok

øvelse

øvelse 
substantiv
BØYNINGen; øvelsen, øvelser
UTTALE[ø:`v(ə)lsə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til øve, avledet med suffikset -else
BETYDNING OG BRUK
litterært
 det å øve, utføre (handling, arbeid, yrke e.l.)
SITATER
 • den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt
   (1 Tim 4,8; 2011: kroppslig øving)
 • Frams velkomst ble en storstilt øvelse i nasjonsbygging
   (Carl Emil Vogt Fridtjof Nansen LBK 2011)
 • en nyttig øvelse ved årsskiftet er å minne oss selv om hvor … eventyrlig den økonomiske utviklingen i Norge har vært de siste femten årene
   (Aftenposten 31.12.2014/2/2)
1.1 
(det å utøve) religiøs eller rituell handling som del av gudsdyrkelse, botsøvelse e.l.
SITATER
 • [du må] vælge enten du vil leve efter reglerne som vi andre eller drive de øvelser som ingen fordrer av dig [i klosteret]
   (Sigrid Undset Kransen 188 1920)
 • [Ignatius Loyola] begynte å praktisere mystikernes åndelige øvelser
   (Verdens Gang 1951/72/3/2)
 • mon nogen, … kan mene … at [arbeidsklassen] ikke vil eller tør anvende nogen del af sine fristunder til andet end Guds ords øvelse
det å (tålmodig, systematisk, over lengre tid) øve opp evne, ferdighet e.l.
EKSEMPEL
 • øvelse gjør mester
SITATER
 • øvelsen er kunstens moder
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I,1 376)
 • den kunst, at føre et dannet og flydende sprog fra scenen, kræver langvarig øvelse
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 268)
 • oplæring, øvelse, trening er nødvendig for å komme utover begynnerstadiet [i skyting]
   (Aftenposten 1937/281/7/1)
 • jeg er sikker på at det bare er litt øvelse som skal til
   (Tonje Røed Udødelig med deg LBK 2001)
2.1 
aktivitet, handling som utføres for å øve opp ferdighet
EKSEMPEL
 • øvelsene i et styrketreningsprogram
SITATER
 • nogen tids forberedende øvelser [som kritiker]
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug IV 1883)
   | fra forfatters fortale
 • de handlendes sangforening havde netop i et hus i nærheden begyndt sine øvelser
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker II 402)
 • [Wolfgang] fikk aldri korporlig refselse og utførte sine øvelser og lekser til punkt og prikke
   (Børre Qvamme Wolfgang Amade Mozart 11 1943)
 • elevene skulle lære gjennom praktiske øvelser fremfor å pugge teori
   (Knut Olav Åmås Ludwig Wittgenstein LBK 2000)
 • morsmålsopplæring ved hjelp av skriftlige og muntlige øvelser
   (Ørnulf Hodne Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
 • fysioterapeuten har gitt ham mange ark med øvelser
   (Marte Spurkland Pappas runer 120 2019)
 • øvelser som ikke nødvendigvis får blodpumpa til å hamre
   (Helene Olafsen En om dagen 126 2022)
2.2 
idrett
 aktivitet, handling (i en rekke av flere) utført som obligatorisk del av konkurranse
; disiplin
EKSEMPEL
 • hun var best i alle øvelser i mesterskapet i turn
SITAT
 • vi avviklet klubbmesterskap i friidrett … og Roald vant alle øvelsene
   (Fredrik Skagen En by som ingen ainnen LBK 2004)
2.3 
militærvesen
 (serie av) forsøk, operasjon(er) utført for å øve opp til våpenferdighet eller kampberedskap
SITAT
 • som øvelse i at rykke engang for alvor ud … vi fik den exercits, at jage Ola Høiland
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 349)
2.4 
(serie av) rutiner, handlinger som skal øve opp evnen til å håndtere en krise, ulykke e.l.
det å mestre en kunst, et yrke e.l. fordi man har øvet opp evnen sin og holdt den ved like gjennom erfaring, (stadige) repetisjoner
SITATER
 • jeg har ikke piano, jeg har ikke holdt mig i øvelse
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 299 1919)
 • han var kommet ut av øvelse i disse aarene [med å bruke våpen]
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 75 1925)
 • der var et snit med det, rigtig et fint snit, og der skulde øvelse til, stor øvelse
   (Vilhelm Krag Min Barndoms Have 21 1926)
3.1 
evne, ferdighet som er øvet opp gjennom lang erfaring, praksis
SITATER
 • i at sige og tage grovheder har jeg en vælsignet øvelse
   (Bjørnstjerne Bjørnson Det ny system 74 1879)
 • [han hadde] en viss øvelse i at holde kjedelige tanker avveien
   (Sigrid Undset Samlede romaner og fortællinger fra nutiden V,2 19)