Det Norske Akademis Ordbok

åpenlys

åpenlys 
adjektiv
ETYMOLOGI
omdannelse av eldre overlys, påvirket av åpenbar
BETYDNING OG BRUK
som ikke søkes skjult
; tydelig (for alle)
 | til forskjell fra diskret, hemmelig
EKSEMPLER
 • uvesenet foregikk åpenlyst
 • de bekjenner seg åpenlyst til anarkismen
SITATER
 • paa marken skjuler ej bien sin [skatt]: den bærer aabenlyst sin rigdom hjem
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V 30)
 • blandt os selv vi kejse thronens ejer; men udadvendt er ringen imod folket – det er vor aabenlyse pagt
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V 165)
 • [Rosmer] vil træde åbenlyst frem og bekende sig som en frafalden!
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 144 1886)
 • at det får lov til at ske åbenlyst!
   (Henrik Ibsen Gengangere 51 1881)
 • tydskeren lægger øiemedet plumpt og aabenlyst frem i dagen
   (Henrik Ibsen Samlede verker XV 320)
 • folk skjænder æren baade av mig og hende, fordi intet gaar aabenlyst til
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker I 181)
 • dit gamle letsind er jo for aabenlyst
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker II 57)
 • det gjaldt at fri dig fra aapenlys skam
   (Sigrid Undset Kransen 248 1920)
 • de aapenlyst fjerdeklasses butikker, de aapenlyst deklasserte mennesker
 • åpenlys fritenker
   (Carl Nærup Ord for dagen 163 1929)
 • den mest åpenlyse beundring i de spillende mørke einene
   (Kirsten Bergh Lorck sine 157 1945)
 • myndighetene løp fra ansvaret for [massakren på Tlatelolco i Mexico by] ved åpenlyst å slette bevis
   (Inger Elisabeth Hansen Blindsoner 165 2003)
 • vi gikk i teater utelukkende for å kunne kysse hverandre åpenlyst i pausen foran sherrydisken
   (Jan Kjærstad Oppdageren 131 1999)