Det Norske Akademis Ordbok

tonal

tonal 
adjektiv
BØYNINGtonalt
UTTALE[tona:´l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra fransk tonal, avledet av ton 'tone'; jf. suffikset -al
BETYDNING OG BRUK
som hører til, gjelder toner
; tonemessig
SITATER
 • ansatsen [av stemmen vil] bli mer tonalt ren
   (Arbeiderbladet 1938/273/6/5)
 • vietnamesisk er et tonalt språk
   (Torbjørn Færøvik Buddhas barn LBK 2006)
   | et språk hvor tonehøyde er betydningsskillende
musikk
 som er preget av tonalitet
; som gir opplevelse av en toneart med en grunntone
 | til forskjell fra atonal
SITATER
 • det tonale grunnlag … utviskes
   (Amalie Christie Mennesket og musikken 30 1948)
 • hos Bartok er det alltid et klippefast tonalt sentrum som det hele dreier seg om
   (Morgenbladet 30.12.1967/3)
 • [jazzmusikeren Charlie Mingus] var lei av vestens tempererte tonale system, det forutsigelige, det kjedelige
   (Øystein Lønn Thranes metode og andre noveller LBK 1993)