Det Norske Akademis Ordbok

sysselmann

sysselmann 
substantiv
UTTALE[sy`s:(ə)l-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter norrønt sýslumaðr; første ledd genitiv av sýsla 'gjøremål, distrikt'; jf. syssel; samme ord som syslemann
BETYDNING OG BRUK
arkaiserende, om norske middelalderforhold
 kongelig tjenestemann som (fra kong Sverres tid) hadde den øverste forvaltningsmyndighet, straffemyndighet og tilsynsmyndighet i et syssel
SITATER
 • gør Væradal til sysselmand på Hålogaland
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 28 1872)
 • «Den rige Thoralf Bonde – kongens sysselmand her paa Hedemarken!»
   (Rudolf Muus Olaf Trygvessøns Helteliv 1 15 1899)
 • min far og min farfar var sysselmænd
   (Sigrid Undset Kransen 257 1920)
 • prelaten sitter just i samtale med sysselmannen
   (A-magasinet 28.09.1929/4 Yngvar Hauge)
   | fra middelaldernovelle
om islandske forhold
 embetsmann som står i spissen for et syssel og fungerer bl.a. som underdommer, underøvrighet, politimester og skatteoppkrever
SITAT
 • han [skal] blant annet besøke en islandsk sysselmann (lensmann) som driver oppdrett av islandsponnier
   (Tidens Krav 06.07.1974/5)
om færøyske forhold
 lokal embetsmann i et mindre område
SITAT
 • største farkosten, han hittil hadde været i, var sysselmandens timannafarer
   (Tryggve Andersen Fabler og hændelser 67 1915)
fra 17.7.1925 til 1.7.2021
 øverste sivile embetsmann på Svalbard
SITATER
 • paa Svalbard utnævnes [det] en sysselmand, som skal ha en fylkesmands myndighet
   (Aftenposten 23.04.1925/2)
 • i et telegram til Handelsdepartementet har sysselmannen på Svalbard dementert en britisk avismelding om at sovjetrusserne har nektet nordmenn eller utlendinger adgang til Barentsburg i sommer
   (Verdens Gang 21.01.2947/2)
 • «Jeg savner opplysninger om hvor dere befant dere fra 9. til 22. august,» sa sysselmannen
   (Jon Michelet Orions belte 75 1977)
 • [justis- og beredskapsminister] Monica Mæland med sysselmann og kommende sysselmester Kjerstin Askholt i bakgrunnen. Tittelendringen skjer 1. juli neste år
   (Svalbardposten 17.12.2020/8)