Det Norske Akademis Ordbok

sprett

Likt stavede oppslagsord
sprett 
substantiv
BØYNINGen; spretten, spretter
UTTALE[spret:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til sprette
BETYDNING OG BRUK
fjæring
; elastisitet
EKSEMPLER
 • en ball uten sprett
 • god sprett i skiene
SITATER
 • sprett i foten
   (Hans E. Kinck Mands hjerte 64 1927)
 • hun ser spretten i madrassen
   (Susanne Agerholm Liv laga LBK 2004)
dialektalt
 skvett
; sprut
2.1 
bergverk
 liten sprengladning satt inn under minering for å fjerne mindre gjenstående steinstykker
det å sprette
 | jf. solsprett
dialektalt
 plekter (av horn eller ben) brukt til å spille på langeleik
dialektalt, mest kollektivt
 mygglarver eller andre smådyr i ferskvann
SITATER
spradebasse
; laps
EKSEMPEL
 • en liten sprett med blådress og spisse sko
SITATER
 • [hun så] at han var en sprætt
   (Peter Egge Inde i Fjordene 313 1920)
 • den spretten havde gjort sig til for Marthe Præstegaarden
   (Hans Aanrud Fortællinger III 5 1923)
 • den der spretten fra byen, han Gjert Knudsen
   (Johan Bojer Folk ved sjøen 31 1929)
 • den lille spretten Torstein Arnesen, som dessverre – dessverre! var medlem av SV
   (Harald Skjønsberg På parti med Stalin? LBK 1990)