Det Norske Akademis Ordbok

sofist

sofist 
substantiv
BØYNINGen; sofisten, sofister
UTTALE[sofi´st]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via latin sophista, sophistes, fra gresk sophistes, grunnbetydning 'tenker, vismann'; jf. suffikset -ist
BETYDNING OG BRUK
filosofi, om antikke forhold
 representant for en retning i gresk filosofi som legger vekt på språkteori, etikk og dialektikk, og som ved vidtgående subjektivisme undergraver troen på objektiv sannhet
 | jf. visdomslærer
SITATER
  • i motsetning til sofistene mente han [dvs. Sokrates] at evnen til å skille mellom rett og galt ligger i fornuften og ikke i samfunnet
     (Jostein Gaarder Sofies verden 77 1991)
  • sofistene betraktet seg selv som yrkesutøvere; varen de solgte var immateriell, nemlig taleferdighet og taleteknikk
     (Christine Amadou Vestens idéhistorie 1 241 2012)
litterært
 person som i diskusjon griper til ordkløverier og hårtrukne spissfindigheter
SITAT
  • forfatteren [hevder] at den mest nedsettende karakteristikk som kan ramme en intellektuell, er sofist
     (dagbladet.no 15.05.2006)