Det Norske Akademis Ordbok

-ist

-ist 
suffiks
BØYNINGen; -isten, -ister
UTTALE[-i´st]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via latin -ista, fra gresk -istes; jf. fransk -iste, tysk, engelsk -ist; særlig i innlånte ord
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver
 person som har en bestemt grunnholdning eller tilbøyelighet eller som lider av en bestemt sykdom
EKSEMPEL
 • autist, egoist, optimist, realist, sadist
danner substantiver
 person som utøver et bestemt yrke, en bestemt aktivitet eller (u)gjerning
EKSEMPEL
 • allegorist, bigamist, bilist, garantist, modist, mosjonist, solist, syklist, torturist
danner substantiver
 person som bruker eller misbruker noe bestemt
 | svarer ofte til et ord på -isme
EKSEMPEL
 • alkoholist, kokainist, morfinist
danner substantiver
 person som er tilhenger av en bestemt ideologi, retning eller bevegelse innenfor f.eks. politikk, kunst eller vitenskap
 | svarer ofte til et ord på -isme
EKSEMPEL
 • ateist, darwinist, impresjonist, liberalist, marxist, sosialist
SITATER
 • theoriernes virvar af forskjellige «ister» med hver sin «isme»
   (Lorentz Dietrichson Svundne Tider IV 193 1917)
 • du e’kke eksistensialist vel, gutten? – Jo. Eksistensialist, anarkist, surrealist, symbolist. Hva du vil på ist
   (Axel Jensen Line 262 1959)
danner substantiver
 person som studerer eller arbeider i en bestemt vitenskap, et bestemt fag eller emne
 | jf. -log
EKSEMPEL
 • anglist, latinist, nordist, slavist
danner substantiver
 person som behandler, spiller på et bestemt instrument
EKSEMPEL
 • fiolinist, klarinettist, saksofonist