Det Norske Akademis Ordbok

slange

Likt stavede oppslagsord
slange 
substantiv
BØYNINGen; slangen, slanger
UTTALE[sla`ŋ:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt slangi, fra middelnedertysk slange
BETYDNING OG BRUK
zoologi
 skjellkrypdyr i underordenen slanger
; orm
SITATER
 • slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget
   (1 Mos 3,1)
 • slangers sprøit
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 233)
 • legionerne bugter sig som en pantsret slange
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 400 1873)
 • slangerne trak sig ned i sine jordhuller
   (Øvre Richter Frich De knyttede næver 87 1911)
 • gule taxier står i lange rekker, som en saktesnirklende gul slange
   (Johan Mjønes Terminalhastighet LBK 2009)
 • redselen etset i magen jeg tenkte på slanger, giftige krypdyr, villhunder, gale mennesker
   (Marita Liabø Mafia LBK 2004)
UTTRYKK
slangen i paradiset
 (etter 1 Mos 3)
den som på en listig måte skaper splid eller misstemning, eller som leder andre til misgjerninger
 • jf.
   
  De spiller nok en smule slange her i elskovsparadiset
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 76 1873)
listige som slanger og enfoldige som duer
se listig
nære en slange ved sin barm
 | nære en slange ved sitt bryst
 (etter en fabel av Æsop (500-tallet f.Kr.), om en mann som ville bringe liv i en stivfrossen slange ved å holde den inn mot brystet, men som ble bitt da slangen livnet til)
hjelpe frem, støtte opp om noe(n) som senere blir en trussel, blir til skade for en
 • jf.
   
  Khrustsjov [var] den kontrarevolusjonære slangen, som hadde nært seg ved den godtroende Stalins barm
   (Harald Skjønsberg På parti med Stalin? LBK 1990)
1.1 
i flertall
 
slanger
 zoologi
 underorden av skjellkrypdyr med lemmeløs, langstrakt kropp dekket av skjell
 | vitenskapelig navn Serpentes
1.2 
religiøst språk, overført, som (del av) betegnelse for djevelen eller ondskapen
SITATER
 • den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan
   (Åp 12,9)
 • over slangen [vinner] sandheds sag
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 157 1873)
 • tro I daarligen i Eders hjerter, at den gamle slange sover?
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 216 1882)
 • knus slangen med jer hæl
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 210)
1.3 
overført
 falsk og listig kvinne
overført
 noe som har form som minner om en slange
; (lang) buktende linje, streng e.l.
SITATER
 • dørkarmens slanger og … ranker
   (Henrik Ibsen Samlede verker V 416)
 • [damperne] lægger slanger av røk efter sig gjennem luften
   (Johan Bojer Samlede verker IV 149)
2.1 
mykt, bøyelig rør eller ledning (især til å pumpe eller lede væske med)
2.2 
hul ring av gummi til å pumpe full av luft og ha inne i dekk
 | jf. sykkelslange
EKSEMPEL
 • pumpe opp, lappe en slange