Det Norske Akademis Ordbok

skikkelse

skikkelse 
substantiv
BØYNINGen; skikkelsen, skikkelser
UTTALE[ʃi`k:(ə)lsə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk schickenisse 'ordning', til schicken 'ordne, innrette, sende'; jf. skikke og suffikset -else
BETYDNING OG BRUK
ytre form
; fremtoning
; utseende
EKSEMPEL
 • gjenåpningen av hotellet i dets nye skikkelse
SITATER
 • [familielivet] i sin smukkeste skikkelse
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 14 1877)
 • en sådan løs og ledig husdragt passer … bedre til min hele skikkelse
   (Henrik Ibsen Vildanden 59 1884)
 • nå lå han utstrakt foran meg, i sin hele skikkelse
   (Ragnhild Nilstun Min lange reise ender her LBK 2007)
1.1 
form, figur eller rolle som noe(n) har, antar (i kortere periode)
SITATER
 • [Kristus] tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse
   (Fil 2,7; 2011: tjenerskikkelse)
 • hun [dvs. mor Sæther] kom igjennem portalet i skikkelse af en kat
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II 344)
 • en sølvknapp i skikkelse af en fugl
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker I 421)
 • tag skikkelse og lad dig tilsyne
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 125 1873)
 • i en engels skikkelse
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 85)
 • i 1914 kom Carsten til Chat Noir, den svarte katta. Synden i ulveskikkelse som [den teaterhatende] bestemoren hadde vært så redd for, hadde lurt seg til å ta skikkelse av e’ katte
   (Solvejg Eriksen Hele Norges Lalla 29 1945)
 • [demonen] kunne ta skikkelse av en ape, en hund, ku eller kvinne
   (Line Baugstø Skulle du komme tilbake LBK 2000)
 • skulpturen har skikkelse av et menneske
   (Gunstein Bakke Kontoret 140 2000)
 • jeg prøvde å spa opp den døde stemmen min, og den gjenoppstod, men i skikkelse av ei ny latterbyge
   (Karin Sveen Klassereise 109 2000)
1.2 
fremstilling
; versjon
SITATER
 • vi frygtede for at sagen skulde komme i en forvansket skikkelse for dine ører
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 314 1873)
 • for et par år siden dukket [teaterstykket] op i halvt svensk skikkelse
   (Nationen 1938/109/3/3)
 • han vil gjerne være en forskjønnet skikkelse av seg selv
   (Dag Solstad T. Singer 107 1999)
person
; figur
SITATER
 • han er en mager, lang, senet skikkelse
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 37 1899)
 • der laa en skikkelse paa jernbanelinjen
   (Dagsposten 1931/78/6/5)
 • far har alltid vært en fjern skikkelse
   (Line Baugstø Speilbilder LBK 1997)
 • i bandet spilte en androgyn skikkelse som senere skulle gjøre suksess som den lesbiske jødiske visesangeren Phranc
   (Blikk 2006/nr. 6/46)
 • en uredd skikkelse, hadde han tenkt om henne
   (Toril Brekke Gullrush LBK 2008)
 • en skikkelse stod foran ham og sperret veien
   (Lars Saabye Christensen Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
 • [hun så] den svarte skikkelsen like utenfor glasset i verandadøra
   (Gaute Heivoll Før jeg brenner ned 218 2010)
 • det var mange underlige skikkelser i det duse lyset; alle var skinnmagre, leptosome, bleke til og med i det duse lyset
   (Ole Robert Sunde Jeg føler meg uvel 141 2019)
   | jf. leptosom
2.1 
en persons fremtoning
; personlighet
SITATER
 • hans rastløse skikkelse er aldri i hvile
   (Bergljot Hobæk Haff Den guddommelige tragedie 285 1989)
 • mors lille skikkelse på bryggen da hun skulle vinke farvel
   (Kirsti Blom Kitten LBK 2003)
 • mannen virket forstyrrende med sin autoritære skikkelse og dominerende tilstedeværelse
   (Jorun Thørring Tarantellen LBK 2007)
2.2 
person som har en karakteristisk personlighet eller spiller en fremtredende rolle i en bestemt sammenheng
EKSEMPLER
 • en velkjent skikkelse i lokalmiljøet
 • en ledende skikkelse i norsk miljøpolitikk
SITATER
 • en av Oslos mest kjente skikkelser
   (Nationen 1938/265/2/5)
 • moren var en respektert skikkelse i et av eierforlagene
   (Jan Kjærstad Kongen av Europa LBK 2005)
2.3 
(fremstilling av) person, vesen i maleri, diktning e.l.
EKSEMPEL
 • en sentral skikkelse i Ibsens diktning
SITATER
 • skikkelsen [kong Marke i «Tristam»] blev et levende menneske
   (Dagbladet 1932/196/2/2)
 • vår tids oppfatning av skikkelsen [Don Juan]
   (Anne-Lisa Amadou Tartuffes ansikt 68 1970)
 • tavler av Masaccios livfulle og naturtro skikkelser [i Vatikanets palass]
   (Vibeke Løkkeberg Purpur LBK 2002)
 • Johannes [forsøker] å rette blikket bare mot Judith, maleriets lyseste skikkelse
   (Thea Selliaas Thorsen Pia Fraus LBK 2004)
 • en av skikkelsene til Bouvier
   (Tove Nilsen Skrivefest LBK 2005)