Det Norske Akademis Ordbok

seilingsmerke

seilingsmerke 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjøfart
 | jf. landemerke
SITATER
  • den sagnomsuste «ambolten» innerst i Stefjorden kan sees fra minst syv prestegjeld, og har fra gammelt av vært et karakteristisk seilingsmerke for sjøfarende langs Nordlandskysten
     (Motor 2006/nr. 10 LBK)
  • gravhauger og steinkors har fungert som seilingsmerker langs kysten
     (riksantikvaren.no 2010)