Det Norske Akademis Ordbok

salvelsesfull

salvelsesfull 
adjektiv
ETYMOLOGI
sammensatt av salvelse og full
BETYDNING OG BRUK
særlig om uttrykks- eller væremåte
 påtatt, overdrevent høytidelig eller høystemt
; pompøs
; patetisk
EKSEMPEL
 • salvelsesfulle ord og vendinger
SITATER
 • der kom noget salvelsesfuldt grøtet i hans stemme
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 35 1919)
 • [en] salvelsesfuld mine
   (Henrik Ibsen Samlede verker XV 216)
 • Kalles stemme var … en tanke salvelsesfull da han svarte
   (Max Mauser Fetisj 5 1937)
 • forfatterens biografi på 185 sider [er skrevet] i en salvesesfull, panegyrisk stil
   (Wilhelm Munthe Boknåm 255 1943)
 • – Mine kjære elever! sa han salvelsesfullt og spottende
   (Jens Bjørneboe Under en hårdere himmel 50 1957)
 • presteskapet med sine pompøse drakter og høytidelige, salvelsesfulle og fordømmende ord fra prekestolen
   (Ailo Gaup Trommereisen LBK 1988)