Det Norske Akademis Ordbok

rivende

rivende 
adjektiv
ETYMOLOGI
presens partisipp av rive; i denne betydningen jf. også riv
BETYDNING OG BRUK
særlig om væske, luft, lyd
 som river
SITATER
 • jeg satt i et rivende skrik
   (Vilhelm Dybwad Retten er satt 128 1937)
 • jeg trodde jeg også kunne kjenne en lett rivende dunst av fuktig klor
   (Ero Karlsen Bodø LBK 2004)
om strøm, vind
 som river
; som har så sterk fart at det er vanskelig eller umulig å stå imot
; kraftig
SITATER
 • strømmen ved færgestedet var meget rivende
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 19)
 • da vi nærmede os Kap Vera, fik vi en rivende modstrøm
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 90 1903)
 • strømmen gik grøn og rivende
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 71 1919)
 • baaden blev trukket gjennem dette rivende, ujevne løb
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker IV 37)
 • den rivende nordvest
   (Olaf Benneche Stjernene flimrer 35 1923)
 • lyst løv som hvirvlet avsted skapte … inntrykket av en rivende strøm
   (Stig Sæterbakken Gjennom natten LBK 2011)
overført
 hurtig
; rask
EKSEMPLER
 • rivende utvikling
 • rivende fart
SITATER
 • [han] forklarte i rivende fart, hvad det gjaldt
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger II 278)
 • [musikken] spillet «Den glade enke» i et sindssvakt, rivende tempo
   (Sigrid Undset Jenny 3 1911)
 • [Vårherre kunne] bare git ham rivende handel nogle uger [til varene var solgt]
   (Amalie Skram Samlede Værker II 460)
 • øl, kaffe og sukkertøy hadde en rivende omsetning i de etterhvert proppfulle bodene
   (Kjell Gundersen Emelie, fiskehandlerens datter LBK 1999)
 • elektronikk må skaffes på nytt i et rivende kjør
   (Matias Faldbakken The Hills 33 2017)
 • det heter at genetikken er en vitenskap i rivende utvikling
   (Jan Grue Jeg lever et liv som ligner deres 100 2018)
overført
; kraftig
SITATER
 • dialektalt
   
  [han var] flink fløter og skytter, rivendes arbeidskar
   (Jacob B. Bull Folkelivsbilleder II 251 1904)
 • det havde baade lensmanden og andre sagt, at slig rivendes dram som hos Simen snedker, det fik de ikke der i bygden
   (Hans Aanrud Fortællinger III 77 1923)
 • dialektalt
   
  har du ikke en rivendes en på grammofonen?
   (Magnhild Haalke Dagblinket 147 1937)
 • han [ble] et rivende jern til å lese og lære alt
   (Herman Wildenvey Samlede Dikt II (1957) 336)
 • jeg tenker på alt fra naturånder til et rivende mylder av mytiske skikkelser
   (Jostein Gaarder Slottet i Pyreneene LBK 2008)
som forsterkende adverb
 overveldende
; voldsomt
; svært
 | jf. ravende
EKSEMPLER
 • rivende fort
 • rivende gal
SITATER
 • hun havde sét rivende dejlig ud
   (Jonas Lie Gaa paa! 128 1882)
 • dialektalt
   
  det var en rivendes kjæk jentunge
   (Dikken Zwilgmeyer Inger-Johanne-bøkerne IV 52 1915)
 • Rose er saa rivende god til at lave mat
   (Sigrid Undset Vaaren 346 1914)
 • jeg tror du er rivende gal!
   (Sigurd Hoel Syndere i sommersol 86 1927)
 • er de rrrivende –!
   (Hans E. Kinck Naar Kærlighed dør 51 1903)
 • [han taler] rivende hurtig
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker II 273)
 • herrejesus var han blitt ravende rivende gal som lå her og tellet [regn]drypp
   (Terje Stigen Monolitten LBK 1988)
 • [han] snakket rivende fort
   (Herbjørg Wassmo Karnas arv LBK 1997)