Det Norske Akademis Ordbok

reindriftsagronom

reindriftsagronom 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd agronom
BETYDNING OG BRUK
offentlig tjenestemann som leder reindriften innenfor ett av de seks norske reinbeiteområdene
SITAT
  • på 1890-tallet var det opprettet stillinger som lappefogder, som var underlagt fylkesmennene. I 1978, i forbindelse med ny reindriftslov, skiftet stillingene tittel til reindriftsagronom
     (Sannhet og forsoning. Grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner 532 2023)
     | jf. lappefogd