Det Norske Akademis Ordbok

lappefogd

lappefogd 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd lapp; siste ledd fogd
BETYDNING OG BRUK
om embete i eldre offentlig forvaltning
 offentlig tjenestemann som har oppsyn med reindriften, bl.a. overholdelse av reinbeitelovene
SITATER
  • i 1554 fratog [Gustaf Vasa] dem de tidligere rettigheder og overdrog tilsynet med lapperne til særegne lappefogder
  • på 1890-tallet var det opprettet stillinger som lappefogder, som var underlagt fylkesmennene. I 1978, i forbindelse med ny reindriftslov, skiftet stillingene tittel til reindriftsagronom
     (Sannhet og forsoning. Grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner 532 2023)