Det Norske Akademis Ordbok

postsjakk

postsjakk 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
sjakk hvor trekkene formidles via spesielle postkort eller e-post
; korrespondansesjakk
 | jf. internettsjakk