Det Norske Akademis Ordbok

fjernsjakk

fjernsjakk 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd fjern
BETYDNING OG BRUK
sjakk hvor spillerne ikke befinner seg på samme sted, men kommuniserer f.eks. ved post eller internettforbindelse