Det Norske Akademis Ordbok

paradis

paradis 
substantiv
BØYNINGet; paradiset, paradiser
UTTALE[paradi:´s]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt paradís, via latin paradisus, fra gresk paradeisos '(dyre)hage, park, innhegning', opprinnelig fra persisk
BETYDNING OG BRUK
bibelspråk, ofte i bestemt form
 Edens hage
; oppholdssted for frelste sjeler
; himmel
 | særlig til forskjell fra helvete
SITATER
 • «Sannelig, jeg [Jesus] sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»
   (Luk 23,43)
   | til en av forbryterne på korset
 • to [engler] mig vække, en mig viser alle himlens paradiser
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I,2 268)
 • husk at en med flamme-riset manden drev af paradiset
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 264)
 • mellem buddhistens Nirvana og den kristnes Paradis er der blot en sproglig forskjel, det er to ord for den samme ting
   (Samtiden 1891/27 H.C. Hansen)
 • selv i sin mest primitive form forudsætter … helvede og paradis et vist religiøst udviklingstrin: en gud som bedømmer menneskets liv
   (Samtiden 1901/23 W. Brede Kristensen)
 • Dante vil vise at den enkeltes botsøvelser får politiske konsekvenser. Bare de som lever i håpet om å nå til paradiset, kan avfinne seg med hverandre i samfunnet
   (Trond Berg Eriksen Reisen gjennom helvete (2000) 44)
 • på oppstandelsens dag skal Paradis bringes som en brud til denne hellige by
   (Sven Kærup Bjørneboe Jerusalem 106 1996)
 • seksualiteten [er] en forutanelse om den kommende verdens herlighet – noe jo islam hadde skjønt for lengst, med sitt paradis gjennomsyret av erotiske drømmer
   (Jan Kjærstad Erobreren 296 1996)
 • utviklingen innen bønnelivets askese inntil det himmelske paradis oppnås
   (Asbjørn Aarnes (red.) Poetikk fra Platon til Valéry 29 Tore Frost 1986)
overført
 oppholdssted som inngir lykke og harmoni
; lykkelig forhold eller tilstand
 | jf. barndomsparadis
SITATER
 • jeg vil det [hjemlandet] elske til min død, ei bytte det, hvor jeg er fød, om man et paradis mig bød, af palmer oversvævet
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I,2 406)
 • poetisk
   
  din sjeleørken jeg omfortryller til paradiser
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II,5 162)
 • jo pyt! Hvor længe var Jeppe i paradis
   (Henrik Ibsen De unges forbund 50 1874)
   | etter Ludvig Holbergs «Jeppe på Bjerget»
 • en mand er for sin gerning skabt; hans mål for ham er paradiset
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 144)
 • ironisk
   
  der gik da børnene i et paradis av skitt og vankundighet
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 115 1917)
 • det er med [alkohol] som med kvinder. Man er nødt til at søge glemsel i de lavere sfærer –. Og faar man engang et glimt ak de virkelige paradiser, staar ens længsler stille af beundring
   (Nils Kjær Samlede Skrifter II 94)
 • de endeløse mosestrækninger med de tusen sjøer maa … være et paradis for rener
   (Roald Amundsen Nordvestpassagen 75 1907)
 • en eller anden idé, der skal omskabe samfundet til et paradis og blive verdens frelse
   (Samtiden 1891/6 H.C. Hansen)
 • ironisk
   
  for å komme inn i bolsjevikenes jordiske paradis skal man bli som maskiner
   (Samtiden 1932/467 Harry Fett)
 • [på barndommens sommersted] var paradiset oppstått på ny. Og var der så sant en slange i deres paradis så holdt den seg skremt på avstand
   (Johan Borgen Lillelord 132 1955)
 • et lystig tropisk paradis der kåtheten og gleden hersker
   (Jon Michelet Le Coconut 80 1988)
 • mange mente at et teknologisk paradis var innen rekkevidde – maskinene ville avskaffe manuelt arbeid og moderne våpen bli så avskrekkende at ingen våget å starte krig
   (Bernt Rougthvedt Riverton 94 2007)
 • [for Sven Elvestad var Mussolinis Italia et] fascistisk paradis
   (Bernt Rougthvedt Riverton 346 2007)
 • [Peer Gynt har] vendt tilbake til barndommens tapte paradis med moren som kjærlighetsobjekt
   (Helge Rønning Den umulige friheten 174 2006)
 • Kongsvinger ville vært et paradis hadde det ikke vært for klimaet
   (Levi Henriksen Snø vil falle over snø som har falt 120 2004)
 • for Indias fattige er grusveiene til Sai Babas jordiske paradis lengre enn lengst
   (Torbjørn Færøvik India 152 1999)
 • [Rudolph IIs] hoff var et paradis for kunstnere, musikere, astrologer, astronomer og alkymister
   (Vera Henriksen Klangen av en lutt 339 2001)
arkitektur, mest i tidligkristen og romansk stil
 forhall eller atrium i vestenden av kirkebygg
muntlig, nå sjelden
 øverste plass under loftet i teater
oppstreket rutefigur til å hoppe i etter visse regler
EKSEMPEL
 • hoppe paradis
SITATER
 • jeg gidder ikke hoppe paradis i dag, for de i tredje etasje jukser så fælt altså
   (Anne-Cath. Vestly Aurora i Holland 8 1970)
 • noen småpiker fra første klasse … krittet opp et paradis like ved skuret
   (Jan Kjærstad Oppdageren 91 1999)