Det Norske Akademis Ordbok

minne

Likt stavede oppslagsord
minne 
substantiv
BØYNINGet; minnet, minner
UTTALE[mi`n:ə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt minni; i denne betydningen etter engelsk memory; i denne betydningen under innflytelse i mellomnorsk tid av middelnedertysk minne 'kjærlighet, vennskap, vennskapelig overenskomst'
BETYDNING OG BRUK
evne til å minnes, huske
; erindring
; hukommelse
EKSEMPEL
 • ha godt minne
SITATER
 • blot først og fremst man har iminde, at skjebnen just har anbragt der, hvor bedst han passer ind, enhver!
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 376)
 • for hende sørged jeg i mange år, og i dem alle stod hun for mit minde
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 140 1873)
 • et syn, som siden aldrig sank af hendes minde
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 182)
 • han aatte ikke … minde for hvad han egentlig bad om
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 59)
   | han visste ikke selv hva han egentlig bad om
 • det gaar mig aldrig af minde, det var gode og velsignede dage
   (Knut Hamsun Rosa 215 1908)
 • hun har i sit minde mange slegters liv
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 134 1919)
 • han bragte os i minde hvad der er meningen med et teater
   (Gunnar Heiberg Norsk teater 48 1920)
 • [bildet] har etsa seg inn i mitt minne
   (Dag Solstad Roman 1987 128 1987)
UTTRYKK
i manns minne
så langt tilbake noen kunne huske
 • værre hadde man ikke set det i mands minde
   (Johan Bojer Samlede verker I 76)
 • skøyteløpssesongen 1962, den tristeste i manns minne
   (Dag Solstad 14 artikler på 12 år 67 1993)
 • det er en drepende varm sommer, den varmeste sommeren i manns minne
   (Roy Jacobsen De usynlige 149 2013)
renne i minne
nå sjelden
 komme til å huske
; (plutselig) komme på
 • det rant henne i minne at hun hadde en avtale
ha friskt i minne
huske klart og levende
 • [borgerskapet] har Paris-kommunen friskt i minne
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1986 70 1986)
dra noen noe til minne
foreldet
 vekke noens erindring om noe
 • [hun] drog ham til minde alt det, baade hun og han havde lidt
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 183)
dra seg til minne
 | drages til minne
nå sjelden
 minnes
 • et sagn nu mig drages til minde
   (Andreas Munch Sorg og trøst 105 1856)
 • saa standse de alle med studsen og gru, og drage hans sorgfulde billed til minde
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 43)
 • Gunnar, du drages til minde, hvad du engang har lovet!
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 24)
legge seg på minne
innprente seg for å huske
; legge seg på sinne
 • [Benjamin] la seg på minne at det var blod på golvet ennå
   (Herbjørg Wassmo Karnas arv LBK 1997)
noe man husker
SITATER
 • mildt og ømt har sorgen der er lindret, spredet mindets fred om mine trin
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 57)
 • kære minder
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 123 1873)
 • galilæerens minde skulde være udslettet på jorden
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 486 1873)
 • har jeg også ham fra et eventyr? Eller har jeg ham fra et virkeligt minde?
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 171)
 • mindet beholdt De
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 253)
 • vel den, der kunde glemme, – der kunde rive mindet ud af sjælen
   (Henrik Ibsen Catilina 54 1875)
 • et minde om halvglemt dåd
   (Henrik Ibsen Digte 96 1875)
 • jeg tør ikke forlænge mit ophold i dette hus, så rigt på minder
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 41 1886)
 • her sad jeg og leved i minderne
   (Henrik Ibsen Lille Eyolf 96 1895)
 • folk med de store, de straalende minder
   (Jørgen Moe Samlede Skrifter I 445)
 • [synet var] et minne for livet
   (Jon Michelet Mannen på motorsykkelen 93 1985)
   | noe man aldri vil glemme
 • drosjesjåføren … er så gammel at han kanskje har et fjernt minne om revolusjonen
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1986 253 1986)
 • den store kristne høytiden til minne om Frelserens fødsel
   (Dag Solstad Professor Andersens natt 8 1996)
 • jeg la noe til og trakk noe fra, slik vi alltid gjør når vi henter frem minner
   (Torbjørn Ekelund Stiens historie 23 2018)
2.1 
litterært
 det som en avdød person står for og fremkaller erindringer om for ettertiden
EKSEMPEL
 • lyse fred over noens minne
SITATER
 • [folk] driste sig til at haane deres minde
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter VII 424)
 • det være svoret ved min faders navn og ved min moders minde –!
   (Henrik Ibsen Catilina 31 1875)
 • du håner hennes minne
   (Dag Solstad T. Singer 145 1999)
noe som minner om noe(n)
EKSEMPEL
 • halsbåndet var et minne om hennes mor
SITATER
 • [de] udryddede hvert minde og gjorde boden om til dagligstue
 • [bygda] ligger der som et minde om svunden tid
   (Jacob B. Bull Folkelivsbilleder II 400 1904)
 • dette fine skinnet kunne Anna fått …, så har hun jo et minne om Hjertros
   (Britt Karin Larsen Som steinen skinner LBK 2011)
UTTRYKK
til minne (om)
for å minnes, feire (en avdød, en historisk begivenhet e.l.)
 • olsokfesten feires til minne om Hellig-Olavs død
 • du er jo skald; det sømmer sig at kvæde til deres [dvs. de avdøde sønners] minde
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 113)
 • en af disse slegfredtrolde fik sognet rigtignok beholde til minde om hans vakkre færd
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 161)
 • [fest] til forfædrenes minde
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 140)
 • jeg avduket en statue til minne om far
   (Hans Olav Lahlum Menneskefluene LBK 2010)
3.1 
i betegnelse for stiftelse, legat e.l. som bærer en avdød persons navn
SITAT
 • børnehjemmet «Kaptejn Alvings minde»
   (Henrik Ibsen Gengangere 32 1881)
3.2 
især om forhold i norrøn tid
 fylt beger som blir tømt for å minnes en avdød, en helgen e.l.
 | jf. minnebeger
SITAT
foreldet
 samtykke
EKSEMPLER
 • gi sitt minne (til noe)
 • ha, få ens minne (til noe)
SITATER
IT
 enhet i datamaskin hvor data lagres midlertidig til umiddelbar bruk
 | jf. RAM