Det Norske Akademis Ordbok

lodd

Likt stavede oppslagsord
lodd 
substantiv
BØYNINGet; loddet, lodd eller lodder
UTTALE[låd:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form lod, av gammeldansk lōd, fra middelnedertysk lōt (genitiv lōdes), grunnbetydning 'bly'; jf. lødig
BETYDNING OG BRUK
foreldet
 geværkule
 | jf. lo
SITAT
metallgjenstand som skal virke ved sin tyngde, brukt til veiing (ved å legges i vektskål)
 | jf. vektlodd, bismerlodd
EKSEMPEL
 • en kasse med lodder
SITAT
UTTRYKK
(tungt, vektig) lodd i skålen
1 
overført, litterært
 (tungtveiende, vektig) synspunkt (i en overveielse, debatt)
 • [jeg] bestemmer mig som det sidste lod i skaalen, at jeg ikke gidder see det lyksalige ægteliv, som her kommer til at grassere [mellom den 38-årige Nicolai Aall og hans 19-årige forlovede]
 • [Hans Jæger provoserte Georg Brandes] til at udtale sig om, hvorfor ikke ogsaa han havde lagt sit saa vægtige lod i skaalen i vor pressefrihedssag
   (Dagbladet 20.05.1886/2/1)
 • [det var] kan hænde først og fremst kong Oscar som … la det tyngste lod i skaalen for at opgjøret [i 1905] maatte ske i fred
   (Fjordenes Tidende 09.06.1930/2/4)
 • statlig pålegg om å behandle kommunale og private barnehager likt, ble et ekstra lodd i skålen for å redusere søskenmoderasjonen
   (Indre Akershus Blad 13.12.2004/8/2)
2 
overført, sjelden
 bidrag
 • Ingen skulking! Alle mann frem og legge sitt lodd i skålen for Venstres sak til landsdelens og landets vel!
   (Nordkapp 12.10.1933/2)
2.1 
eldre masseenhet lik 1/16 mark, ca. 15 g
EKSEMPEL
 • to lodd sølv
tung klump særlig av metall (bly), festet til enden av en snor eller line
3.1 
sjøfart
 metallgjenstand som skal virke ved sin tyngde, anbrakt i enden av snor, kjede, tidligere brukt ved måling av (hav)dybde
 | jf. dyplodd, håndlodd
UTTRYKK
holde loddet gående
stadig lodde
hive loddet
måle vannets dybde med lodd
; lodde
 • folkene, som hev loddet, havde se't braatet itide og sprunget forud
   (Jonas Lie Rutland 65 1880)
3.2 
bygningsfag
 metallgjenstand som skal virke ved sin tyngde, anbrakt i enden av snor, kjede, brukt til bestemmelse av vertikal stilling
 | jf. loddsnor
3.2.1 
loddrett stilling
; loddretthet
 | motsatt vater
EKSEMPLER
 • muren er, står i lodd
 • i lodd og vater
 • være ute av lodd
 • bringe i lodd
SITATER
 • [gården var] ikke rett hverken i lodd eller vater
   (Jon Michelet Hvit som snø 22 1980)
 • bare sørg for at det [stillaset] er i vater og lodd, så går det fint
   (Brynjulf Raaen Den som brenner får svi LBK 2001)
 • et vater …, instrumentet som sørger for at det som skal være i lodd, det er i lodd, og at det som skal være i vater, det er i vater
   (Roy Jacobsen De usynlige 108 2013)
3.3 
slik gjenstand som drivkraft i større urverk
 | jf. ganglodd, slaglodd
SITAT
 • han trak loddene op og hadde [klokken] til at slaa
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 46 1917)
teknikk
 apparat til havdybdemåling
 | jf. ekkolodd
bygningsfag
 tungt metallstykke i rambukk som slippes ned på det som skal nedrammes
; ramlodd
teknikk
 metall brukt under lodding
 | jf. slaglodd