Det Norske Akademis Ordbok

hugæren

hugæren 
adjektiv
BØYNINGhugærent
UTTALE[hu`g:ærn]Uttale-veiledning
VARIANTERhugæern, hugærn (skjult huegæren, huegærn, huegælen, hugælen, hodegal, hugalen)
ETYMOLOGI
sammensatt av hue og gæren
BETYDNING OG BRUK
muntlig
 forstyrret i hodet
; tummelumsk
; ør
; svimmel
EKSEMPLER
 • jeg blir helt hugæren av alt dette styret
 • fly omkring som en hugæren høne
SITATER
 • jeg var rent huegælen, gav ikke agt på nogen ting
   (H. Meltzer Politinotitser (1874) 60)
 • hun [har] saa vakkre tænder, at du kan bli hugæl’n af ta tælle dem
   (Jonas Lie Gaa paa! 191 1882)
 • de [tok] sig for panden, som om de var ganske hugalne av alt, de stod i
   (Hans E. Kinck Sneskavlen brast II 268 1919)
 • vi blir rent huegerne ser De
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker I 200)
 • [de] roterer seg huggærne på karusellene
   (Per Qvale Orvil 228 2020)