Det Norske Akademis Ordbok

hovednæring

hovednæring 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd hoved-
BETYDNING OG BRUK
viktigste næring, føde
SITAT
  • lemen og andre smågnagere i høyfjellet utgjør hovednæringen for snøuglene i hekkesesongen
     (nina.no (Norsk institutt for naturforskning) 18.09.2015)
viktigste næring, erverv
; viktigste næringsgren
 | til forskjell fra binæring
; jf. modernæring
SITAT
  • trelast og jordbruk har vært hovednæringene
     (Thorvald Steen Fra Reykholt til Bosporus LBK 2003)