Det Norske Akademis Ordbok

hoved-

hoved- 
sammensetningsledd
UTTALE[ho:`vəd-]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form hoved-, av substantivet hoved 'hode', av gammeldansk hovæth, tilsvarer norrønt hǫfuð og hode
BETYDNING OG BRUK
brukt som førsteledd i sammensetninger med substantiv
 viktigste
; største
; fremste
; betydeligste
; vesentligste
EKSEMPEL
  • hovedaksjonær, hovedfag, hovedmål, hovedregel, hovedsak, hovedstad
foreldet, sjelden, brukt forsterkende, som førsteledd i sammensetning med adjektiv
 | jf. hovedrik