Det Norske Akademis Ordbok

honningløsner

honningløsner 
substantiv
BØYNINGen; honningløsneren, honningløsnere
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av løsne med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
birøkt
 apparat brukt til å løsne seig honning i vokstavlens celler (for å lette slyngingen)