Det Norske Akademis Ordbok

hittegods

hittegods 
substantiv
ETYMOLOGI
sammensatt av hitte og gods
BETYDNING OG BRUK
gjenstand(er) som er kommet bort fra eieren og er funnet av andre
SITATER
  • ulovlig omgang med hittegods
     (Henrik Ibsen Hedda Gabler 202 1890)
  • han visste at man var pligtig at levere saadant hittegods til lensmanden
     (Rudolf Muus Trysil-Knut 10 1914)
  • [sparkstøttingen er] nu innbragt til politikammeret som hittegods
     (Adresseavisen 1930/301/3/5)