Det Norske Akademis Ordbok

himmelhage

himmelhage 
substantiv
VARIANThimmelhave
BETYDNING OG BRUK
poetisk
 himmelen tenkt som en hage
SITATER
  • fra disse kjere nu han flyttet er og sidder salig op i himmelhaven
     (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 15)
  • ved å tre inn i Bulls diktning oppdaget [Egil A. Wyller] tidens gang i tre faser og i tre sfærer: Hjultiden, den fallende stens tid og det-var-en-gang-tiden med sine værensregioner: den naturlige verden, intet og himmelhagen
     (Vårt Land 07.10.2009/18)
arkitektur
 seksjon i høyt bygg som gir luft, lys og utsikt til kontorer og møterom
 | jf. lysbrønn
SITAT
  • bygget vil også få såkalte «himmelhager» mellom etasjene og et gigantisk glassatrium 1000 fot oppe
     (Dagens Næringsliv 10.09.1996/29)